Arbejdstilsynet lemper tretimers tidsgrænse for FFP2/3-masker

Personalemangel er baggrunden for, at Arbejdstilsynet har besluttet at lempe reglerne midlertidigt for brugen af masker. Skandaløst, mener næstformand Anni Pilgaard.

FFP2- og FFP3-masker, som skal bruges ved aerosoldannende processer hos covid-patienter, må normalt kun bæres i tre timer i løbet af en arbejdsdag. 

Arbejdstilsynet har nu valgt midlertidigt at lempe disse normale regler efter anmodning fra Statens Seruminstitut, fordi tretimers-reglen kan gøre det svært at sikre nok kvalificeret personale på hospitalernes covid-afdelinger. 

”Skandaløs beslutning”

Dansk Sygeplejeråd har rettet en kraftig appel til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om, at Arbejdstilsynets anbefalinger følges af hensyn til sygeplejerskernes sundhed og sikkerhed. Han svarer, at han ikke vil blokere for lempelsen og er tilfreds med, at lempelsen er midlertidig og overvåges af Arbejdstilsynet.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, kalder det en skandaløs beslutning:

“Vi hører, at de tre timer ikke bliver overholdt, og sygeplejersker klager over hudgener og åndedrætsbesvær. Vi har forsøgt at få Arbejdstilsynet og senest ministeren til at tage problemerne alvorligt. At man nu lemper reglerne i stedet for at løse problemerne er helt uforståeligt.”

En rundspørge blandt tillidsrepræsentanter på intensivafdelinger viste for nylig, at stort set alle bruger FFP-masker i mere end tre timer.Lempelser gælder midlertidigt

Den midlertidige lempelse af reglerne gælder i specifikke tilfælde:

  • På hospitaler i forbindelse med undersøgelse, pleje og behandling af patienter mistænkt for eller med påvist covid-19.
  • I den nuværende situation med covid-19 med stor belastning på hospitalerne.

Den normale tretimers-regel gælder dog stadig for de medarbejdere, som oplever gener ved brug af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet anbefaler desuden, at arbejdet på covid-afdelingerne så vidt muligt planlægges, så lempelserne ikke behøver at blive taget i brug