Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 2

Læs online Download
0221_forside_0 - magasinforsiden

Aktuelt

Stråleterapeuter er bekymrede over rapport

En rapport udgivet af Radiograf Rådet konkluderer, at det er billigere og hurtigere at uddanne S-radiografer i stedet for sygeplejersker til landets stråleterapiafdelinger. Det er bekymrende, mener sygeplejerske og stråleterapeut Annette Schouboe. Hun frygter, at politikere kan tolke rapporten forkert

Vaccine: Frontpersonale overhalet af 85-årige

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at ældre over 85 år skal vaccineres, før turen kommer til de næste ansatte i sundhedsvæsenet. Bekymrende melding, at de ikke vaccineres samtidig, mener Grete Christensen.

Mange brud på arbejdsmiljøloven i 2020

Det psykiske arbejdsmiljø på landets hospitaler er belastet. Det viser 41 aktindsigter i brud på arbejdsmiljøloven fra 2020. Det kan have alvorlige konsekvenser for personale og patienter.

Uønsket seksuel chikane er stadig et problem

Knap hver ottende sygeplejerske har prøvet det selv, og hver femte har en kollega, der har været udsat for det. Uønsket seksuel opmærksomhed er stadig udbredt, viser ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd. Et klart signal om nultolerance fra Dansk Sygeplejeråd og på arbejdspladserne er vejen frem, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.

Tema: Covid-19

"Vi var bare nødt til det"

Da pandemien ramte Danmark, gik forskende sygeplejersker i gang med at indsamle viden om deres kollegers liv og arbejdsvilkår. Foreløbige resultater peger på udbredte problemer med helbred og psyke. Det bakkes op af studier i udlandet, og den internationale sygeplejeorganisation ICN advarede i januar om ”massetraumer”, der truer hele sundhedssystemer.

Det, vi har brug for, er  …

Tre sygeplejersker giver her deres bud på, hvad der kan og skal gøres for at skabe bedre arbejdsvilkår i arbejdet med covid-patienter.

Sygeplejen blev væk i rumdragten

Med ansigtsmimik, nærvær og berøring gemt væk bag værnemidlerne har covid-19 sat den grundlæggende sygepleje under pres. På Regionshospitalet Horsens har sygeplejerskerne derfor skærpet brugen af alle sanser i mødet med patienten.

"Jeg har da aldrig oplevet noget lignende"

Sygemeldinger. Covid-smittede borgere med abstinenser. Udfordringer med relationsarbejdet. Sygeplejerske Lotte Smidt, der arbejder med hjemløse, har aldrig været så udfordret i forhold til at yde helt grundlæggende sygepleje.

I HVERT NUMMER

Hørt: Vi mangler en bro mellem teori og praksis

Det dur ikke, at nyuddannede sygeplejersker kommer ud i praksis uden nogensinde at have haft et venekateter eller en hjertestarter i hånden. Den teoretiske del af sygeplejeuddannelsen skal være mere praksisnær, mener sygeplejestuderende Xenia Løwe Scherer.

OK21

Opbakning til krav om ligeløn

Sygeplejerskerne får i 2021 opbakning fra de andre fagforeninger til kravet om ligeløn. Forhandlingsfællesskabet vil igen i år – som i 2018 – acceptere en skævdeling af pengene til at mindske lønefterslæbet i de kvindedominerede fag.

”Vi har klart markeret vores krav”

De politiske forhandlinger om overenskomsterne på det offentlige område er gået ind i den afgørende måned. Formand Grete Christensen er forhandlingsleder på det regionale område.

Lokal løn: Her fanger vi nogle penge

Tid til lokal lønforhandling, når en sygeplejerske får nyt job. Sådan lyder et krav fra Sundhedskartellet. Kommunerne vil til gengæld forenkle reglerne om lønforhandling, fjerne sygeplejerskers ret til årlig lønforhandling og flytte forhandlingsretten ud til den enkelte leder og medarbejder i en atypisk stilling.

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020

Virtuel hyldest af årets praktiksteder

Hvad gør de gode praktiksteder? Veltilrettelagte praktikforløb og dét at føle sig velkommen i personalegruppen gik igen i begrundelserne, da fem praktiksteder blev tildelt Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020.

Personalet stod i kø for at lære fra sig

En dygtig og empatisk vejleder, et fantastisk kollegialt fællesskab og muligheden for at vokse og udvikle sig i sit fag. Sådan beskriver Kirsten Adamsen Svangre- og Barsels-afsnittet ved Regionshospitalet i Herning, der efter hendes mening er landets bedste praktiksted.

Personlige relationer er afgørende i praktik

Mødet med fællesskabet og de gode rollemodeller i praktikken er helt afgørende for udviklingen af de studerendes professionelle identitet. Det siger forskningsleder ved VIA University College, Vibeke Røn Noer.

Testen

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries", "Tro mod ritualet", "Social udsathed og sygepleje" samt "Familie i medgang og modgang".

Kirsten Stallknecht Prisen

Nominér!

Kirsten Stallknecht Prisen 2021 skal finde en modtager. Dvs. en sygeplejerske, som har gjort indtryk ved modigt, fagligt og sagligt at pege på forhold af betydning for sygeplejen, patienterne eller sundhedspolitikken.

Debat

Jutlandia

Krig, kald og kærlighed

For 70 år siden sejlede hospitalsskibet Jutlandia til Asien for at hjælpe sårede fra Korea-krigen. Ny bog fortæller for første gang de danske sygeplejerskers historie.