Fælles nordisk front mod fremtidens pandemier

Viden om fortidens nordiske pandemier skal bruges mod fremtidige.

Hvordan påvirker faktorer som urbanisering, øget handel og rejser, befolkninger i bevægelse, vacciner og klimaforandringer dynamikken i epidemiske og pandemiske infektioner?

Det skal et hold nordiske forskere under ledelse af professor Lone Simonsen, Roskilde Universitet, forsøge at komme med et svar på.

Historiske data skal undersøges

Det nordiske tværfaglige konsortium bag projektet vil systematisk undersøge historiske sundhedsdata for at forstå mønstre for spredning og sundhedsmæssig indvirkning af sådanne sygdomme i de nordiske lande gennem de seneste 300 år.

For gennem indsigt i fortidens pandemier vil man være bedre klædt på til at reagere optimalt på nutidens og fremtidens pandemier, er forventningen.

Unikke muligheder

"De nordiske historiske sundhedsdata er unikke og har forskellige styrker, som vi kan analysere for at nå en større forståelse, end man ville kunne i ét land alene," forklarer Lone Simonsen.

Forskningsprojektet 'Pathogens, Pandemics and the Development of Nordic Socities' har modtaget ca. 11 mio. kr. fra NordForsk, en selvstændig nordisk forskningsrådgivende og  finansierende organisation under Nordisk Ministerråd

Ud over Roskilde Universitet er forskere fra universiteterne i København, Oslo, Turku og Lund med i projektet.