Fødselsdepressioner opdages tidligt

Sundhedsplejersker i Odense Kommune screener begge forældre før fødslen og anviser hjælp til forældre i risikozonen.
Sundhedsplejersker i Odense Kommune screener alle vordende forældre for mulige fødselsdepressioner og henviser til behandling, hvis der er et behov for det.
Foto: Lizette Kabré

235 forældre med risiko for fødselsdepression er blevet opdaget og tilbudt hjælp af Odense Kommune siden sensommeren 2019.

Til og med oktober 2020 har 3.077 vordende forældre taget imod et tilbud om screening før fødslen, og resultatet er, at 9 pct. af mødrene har vist sig at være i risiko for at udvikle fødselsdepression.

Tallet for fædrene er 6 pct.

Et tilbud til alle

Det er sundhedsplejerskerne i kommunen, som står for screeningen, der er et tilbud til alle vordende forældre i uge 24-28.

Sundhedsplejerskernes erfaring med graviditetsbesøget er, at forældrene er rigtigt glade for at få sat ord på deres tanker og forventninger – også når det er svært.

Det fortæller Gitte Schärfe, som har været sundhedsplejerske i 21 år:

”Det er det bedste, som jeg har været med til at indføre i min tid. Forældrene er meget åbne på dette tidspunkt i graviditeten, og de vil rigtigt gerne selv arbejde videre med deres mentale trivsel, når vi får sat spot på det punkt. Man ved, at f.eks. stress hos partneren kan betyde mistrivsel hos moderen, og at det så påvirker barnet i maven. Det giver rigtigt god mening, at vi sammen kan få fundet ud af, hvad der skal til, for at de alle har det bedre. Både under graviditeten, og når barnet kommer til verden, siger Gitte Schärfe.

Ekstra hjælp ved mistrivsel

I forbindelse med sundhedsplejerskens samtale med kommende forældre bliver de screenet for fødselsdepression ved at udfylde et spørgeskema. Når moren eller hendes partner scorer over en vis grænse i spørgeskemaet, fører det til en snak om, hvad der ligger bag mistrivslen.

Forældre i risikozonen bliver tilbudt ekstra sundhedsplejerskebesøg, bliver henvist til egen læge eventuelt med henblik på psykologhenvisning eller kan måske benytte sig af internetpsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Nogle mødre har også gavn af at deltage i et af den kommunale sundhedsplejes gruppeforløb sammen med andre, der også har fødselsdepressioner efter fødslen.

Små greb de første 1.000 dage

Den ekstra opmærksomhed på mulige fødselsdepressioner er kommet i stand gennem politisk handling fra byrådet i Odense Kommune. I budgetforliget for 2019 blev der afsat 3,9 mio. kr. til projekt 'De første 1.000 dage'. Børn- og Ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen (R), er da også glad for resultatet af indsatsen. Hun siger i en pressemeddelelse:

”Her er tale om virkelig tidlig indsats, hvor vi med små greb kan sende familierne bedre i vej. De første 1.000 dage af et barns liv er nogle af de mest afgørende for det liv, barnet får. Jeg er overbevist om, at vi er i gang med noget, som forandrer familieliv og dermed børneliv.”

Emneord: 
Depression
Fødsel
Nyfødt