Hørt: Vi mangler en bro mellem teori og praksis

Det dur ikke, at nyuddannede sygeplejersker kommer ud i praksis uden nogensinde at have haft et venekateter eller en hjertestarter i hånden. Den teoretiske del af sygeplejeuddannelsen skal være mere praksisnær, mener sygeplejestuderende Xenia Løwe Scherer.
"Som det er nu, bliver vi primært undervist i at se vores patienter som hele mennesker og i, hvordan vi skriver en akademisk opgave.” Sådan skrev Xenia Løwe Scherer sammen med en med-studerende i en kronik i Politiken.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

ikon-hoert“Som nyuddannet sygeplejerske kan man sagtens komme ud for, at man bliver bedt om at gøre noget, man aldrig har prøvet før. Dosere medicin eller lægge et kateter.

Jeg kender flere nyuddannede, der indgår i normeringen fra dag 1. Som studerende er der faktisk allerede store forventninger til en.

Jeg er ikke engang færdiguddannet, men på et tidspunkt, da jeg arbejdede som timeafløser på Horsens Regionssygehus, blev jeg bedt om at lægge et rektalkateter.

Jeg havde aldrig hørt om det før. Jeg vidste ikke, at det fandtes. For tit får vi ikke de her produkter i hånden på vores studie,” fortæller sygeplejestuderende Xenia Løwe Scherer og tilføjer:

“Jeg havde nattevagt, så jeg gav mig til at søge viden om det og finde videoer på Youtube. Det var ikke en tryg situation. Jeg måtte vente i lang tid, før der kom en sygeplejerske, der kunne gå med ind på stuen og hjælpe. Det gik i sidste ende ud over patienten, som var i et palliativt forløb og var svær at mobilisere i sengen. Hun havde tynd afføring, og hun måtte igennem mange trælse ture med bleskift, før sygeplejersken kom.”

Hæv håndværksniveauet

Xenia Løwe Scherer er studerende på 6. semester på VIA University College i Aarhus, og sammen med medstuderende Pernille Normann havde hun den 10. januar et debat-indlæg i Politiken.

De skrev, at uddannelsen er blevet for teoretisk og akademisk. De studerende er efter 3½ års uddannelse alt for usikre på helt basal praksis, når de møder på arbejde som nyuddannede sygeplejersker.

Det er utilfredsstillende og kan i sidste ende gå ud over både kvaliteten og patientsikkerheden, mener Xenia Løwe Scherer.

Hun har både været i praktik på sengeafdelinger, et plejehjem og i sundhedsplejen. Og hun er for nylig startet på en hospitalsafdeling for patienter med depression og angst.

Ved ikke, hvordan kateter ser ud

Men hun kender studerende, der ikke når at komme i praktik på et sengeafsnit og nyuddannede, der bliver ansat på medicinsk afdeling, uden at de nogensinde har prøvet at dosere medicin.

Så hun efterlyser ikke bare mere praksisnær under-visning, men også en bredere fordeling mellem praktikpladserne, så nyuddannede trygt kan imødekomme de høje forventninger, de kommer ud til.

“I dag når mange ikke at lære det basale håndelag i studietiden. Der er en generel frustration over, at teorien ikke er praksisnær nok. Vi savner at bruge simulationslaboratoriet, så vi f.eks. ved, hvordan et kateter ser ud, og hvordan man bruger en hjertestarter. Det er ikke noget, vi bare kan læse om i bøgerne,” siger hun og tilføjer:

“Vi mangler en bro mellem teori og praksis. Vi ved godt, at vi skal komme ud på arbejdsmarkedet som generalister. Men vi er nødt til at hæve niveauet for det basale håndværk, så vi bedre kan koble viden til praksis.” 

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen