Mange brud på arbejdsmiljøloven i 2020

Det psykiske arbejdsmiljø på landets hospitaler er belastet. Det viser 41 aktindsigter i brud på arbejdsmiljøloven fra 2020. Det kan have alvorlige konsekvenser for personale og patienter.

I 2020 udstedte Arbejdstilsynet 41 afgørelser om brud på arbejdsmiljøloven til hospitaler, der havde problemer med vold og traumatiske hændelser og stor arbejdsmængde og tidspres.

Det er det højeste antal afgørelser for disse slags arbejdsmiljøproblemer i fem år. Det skriver mediet A4 Arbejdsmiljø.

Af afgørelserne fremgår, at der jævnligt sker fejl, der er til fare for patienterne. 

Skam ved fejl vendes indad

Ifølge Karen Albertsen, forsker i psykisk arbejdsmiljø fra konsulentvirksomheden TeamArbejdsliv, kan det være en psykisk belastning, hvis man begår fejl, særligt når man har andres liv i hænderne. 

”Hvis man glemmer noget eller gør noget uhensigtsmæssigt for patienterne, vil de fleste reagere ved dårlig samvittighed, skam, skyld og en følelse af utilstrækkelighed. Uanset om det i virkeligheden er rammerne for arbejdet, der er utilstrækkelige. Man vil vende det indad, og det er den direkte vej til stress og sammenbrud,” siger hun til A4 Arbejdsmiljø.

63 pct. overvejer at forlade fag

En undersøgelse fra december 2020 viser, at 63 pct. af sygeplejerskerne ofte eller indimellem overvejer at skifte job. Og heraf svarer 43 pct., at det skyldes ønske om bedre arbejdsmiljø. 

”Sundhedsvæsenet ville briste og bryde sammen, hvis sygeplejerskerne gjorde alvor af at forlade faget. Det er et faresignal, og der er brug for politisk handling nu,” siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Danske Regioner anerkender, at arbejdspresset visse steder kan være højt, ikke mindst under corona. 

”Men det er vores indtryk, at der generelt er stor trivsel på sygehusene. Så det er en ledelsesopgave at tage fat i problemerne,” siger Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og dermed chefforhandler for regionerne ved overenskomstforhandlinger, til A4 Arbejdsmiljø.

Emneord: 
Arbejdsmiljø