Stråleterapeuter er bekymrede over rapport

En rapport udgivet af Radiograf Rådet konkluderer, at det er billigere og hurtigere at uddanne S-radiografer i stedet for sygeplejersker til landets stråleterapiafdelinger. Det er bekymrende, mener sygeplejerske og stråleterapeut Annette Schouboe. Hun frygter, at politikere kan tolke rapporten forkert
Annette Schouboe fremhæver, at stråleterapeuterne besidder nogle specialiserede onkologiske sygeplejefaglige kompetencer, som S-radiograferne ikke uden videre kan erstatte.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Der er både penge at spare og varme hænder at frigive, hvis der kommer flere S-radiografer på danske stråleterapiafdelinger. Sådan lyder det i en rapport fra Radiograf Rådet, der har forsøgt at belyse S-radiografers rolle i sundhedsvæsnet. 

Rapporten er blevet udarbejdet af Copenhagen Economics, og konklusionen er klar: Det kan frigøre sygeplejersker til andre formål, hvis man i stedet ansætter flere S-radiografer. I rapporten bruges det bl.a. som argument, at S-radiograferne er billigere og hurtigere at uddanne.

Så enkelt kan det dog ikke stilles op, mener Anette Schouboe. Hun er sygeplejerske og uddannet stråleterapeut siden 2002, og er desuden tillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Dansk Center for Partikelterapi. 

Hun peger på, at stråleterapeuterne besidder nogle specialiserede onkologiske sygeplejefaglige kompetencer, som S-radiograferne ikke uden videre kan erstatte.

”Jeg er ikke ude på at starte en fagkamp. Vi har som stråleterapeuter et rigtig godt samarbejde med S-radiograferne, og vi komplimenterer hinanden fagligt. Derfor ærgrer det mig, at det i Radiograf Rådets rapport bliver udlagt sådan, at vi kan det samme. Vi kan trykke på de samme knapper, ja, men som stråleterapeuter udmærker vi os primært i mødet med patienten og den sygeplejemæssige del af arbejdet,” siger hun.

Annette Schouboe er bekymret for, at rapporten kan komme til at danne grundlag for nogle forkerte politiske beslutninger.

”På papiret er det rigtigt nok, at en S-radiograf er billigere og hurtigere at uddanne, men uddannelsen som stråleterapeut kommer jo oven i uddannelsen som sygeplejerske. Jeg bliver nervøs for, at det udelukkende kommer til at handle om penge i stedet for den komplekse syge kræftpatient,” siger hun.

Næstformand ærgrer sig

Hos Dansk Sygeplejeråd deler man bekymringen. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg er ligesom Annette Schouboe skeptisk over for rapporten og efterlyser nogle flere nuancer i dens konklusioner.

”Stråleterapeuternes sygeplejefaglige baggrund er en helt anden end S-radiografernes, og derfor giver det ikke mening at stille de to faggrupper op over for hinanden. Man må ikke underkende vigtigheden af den komplekse sygepleje i strålebehandling. Det er svært syge patienter, som har brug for specialiseret sygepleje,” siger hun. 

Dorthe Boe Danbjørg ærgrer sig desuden over, at det af rapporten fejlagtigt fremgår, at der allerede er flere S-radiografer i stråleterapierne, end der er stråleterapeuter. 

”Det er omvendt. Der er flere stråleterapeuter i stråleterapierne, og der er hverken evidens eller gode argumenter for, at de kan erstattes af andre faggrupper,” siger hun.