Kongressen anbefaler et Ja

Et flertal i den ekstraordinære og virtuelt samlede kongres anbefaler medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd at stemme ja til mæglingsforslaget. Det samme gør en enig hovedbestyrelse.
Dansk Sygeplejeråds kongres var virtuelt forsamlet og vedtog med stort flertal at anbefale medlemmerne at stemme ja til forligsmandens mæglingsforslag. Formand Grete Christensen talte via kamera til kongressens delegerede.
Foto: Claus Bech

Dansk Sygeplejeråds kongres har ved en ekstraordinær og virtuel samling behandlet det mæglingsforslag, som Forligsmand Lise-Lotte Nilas har fremsat som et forslag til at afværge den varslede konflikt for sygeplejerskerne.

Mæglingsforslaget kom efter en måneds forhandlinger i Forligsinstitutionen med arbejdsgiverne fra Danske Regioner og KL.

Et flertal i kongressen på 88 for og 28 imod – og 6 blanke stemmer – anbefaler medlemmerne at stemme ja til det fremsatte mæglingsforslag ved urafstemningen blandt de berørte medlemmer.

Ved afstemningen om den oprindelig overenskomstaftale var stemmetallet i kongressen 75 for og 61 i mod. Flertallet er altså større nu for et ja til mæglingsforslaget.

Dermed følger kongressen op på hovedbestyrelsen, hvor det denne gang er en enstemmig hovedbestyrelse, som anbefaler et ja ved afstemningen.

Glad for et klart flertal

”Jeg er glad for, at det er et klart flertal i kongressen, som anbefaler at stemme ja til mæglingsforslaget. Vi har haft mulighed for at tage en grundig dialog om forslaget, og det har altså ført til, at der er flere, som siger ja nu end ved den oprindelige afstemning om OK21. Det siger mig, at vi har fået flyttet noget vigtigt under forløbet i Forligsinstitutionen, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Vi fik ikke alt

”Det er vigtigt for os, at vi har en grundig dialog i vores kongres, så alle politisk valgte i DSR har kunnet komme til orde, så medlemmerne har en anbefaling at støtte sig til, når man skal beslutte sig for at stemme ja eller nej. For det er ikke nogen nem beslutning – vi har ikke fået alt det, vi kom efter i forhandlingerne, men vi har fået åbnet en meget vigtig vej mod et opgør med lønefterslæbet med den foreslåede lønstrukturkomité. Det er jeg glad for, at flertallet i kongressen er enige i,” siger Grete Christensen.

Mæglingsforslaget blev sendt til urafstemning fredag den 28. maj, og afstemningen løber frem til søndag den 13. juni. Resultatet bliver offentliggjort af Forligsmanden mandag den 14. juni.

Læs mere i temaet om OK21 i dette nummer af Sygeplejersken

Emneord: 
Løn