Radiografrådet anbefaler et Ja

Også blandt medlemmerne af Radiografrådet var der flertal for et nej til overenskomstforslaget, og derfor varslede Radiografrådet konflikt på samme måde som Dansk Sygeplejeråd.

Utilfredsheden blandt radiograferne bundede bl.a. i, hvad medlemmerne opfattede som forskelsbehandling: En lønstigning efter fire års anciennitet ville kun tilfalde sygeplejersker, hvorimod radiograferne fik en lidt større stigning i pensionsindbetalingen.

Forskellen er nu udbedret med det forslag, som forligsmanden har sendt til afstemning blandt sygeplejersker og radiografer ved at flytte penge fra pension til fireårs-tillæg.

Derfor anbefaler Radiografrådets hovedbestyrelse nu enstemmigt sine medlemmer at stemme ja til mæglingsforslaget.

Ændringen er udgiftsneutral og påvirker derfor ikke den samlede ramme.