Demokratiet arbejder i Dansk Sygeplejeråd

Til efteråret er der valg til kredsbestyrelserne og bestyrelsen i Lederforeningen. Kredsformænd, kredsnæstformænd og alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, ligesom formand/næstformand og bestyrelsesmedlemmer i Lederforeningen. Kreds­bestyrelserne arbejder lokalt for at realisere vores formål og er samtidig medlemmernes talerør i kongressen, som er vores øverste myndighed

Logo KB/LF-valg 2021Dansk Sygeplejeråds overenskomstforhandling, og hvad det fører til, er i sidste ende politik.

Og i Dansk Sygeplejeråd er det de valgte medlemmer, som står for at lægge linjen for den politik.

Seneste særdeles aktuelle eksempel er overenskomstsituationen, hvor både hovedbestyrelsen og kongressen har haft væsentlig indflydelse på forløbet. 

Du har som aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd muligheden for at blive valgt, hvis du stiller op!

Valg til kongres og hovedbestyrelse

Kongressen består af alle medlemmer af de fem kredsbestyrelser, af repræsentanter fra de studerende og fra Lederforeningen og af Dansk Sygeplejeråds formandskab, som er formanden og de to næstformænd. 

Hovedbestyrelsen består af de fem kredsformænd og fem 1.-kredsnæstformænd, formanden for Lederforeningen, formanden for SLS samt formanden og de to næstformænd for Dansk Sygeplejeråd.

Stil op

Til efteråret har alle stemmeberettigede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd mulighed for at stille op til alle posterne i kredsbestyrelserne og i Lederforeningen: kredsformand, kredsnæstformand og bestyrelsesmedlemmer.

Det er med andre ord særdeles indflydelsesrige roller i organisationen, som alle medlemmer har mulighed for at træde ind i – udgangspunktet er, at det er lysten til at arbejde politisk for sygeplejerskers vilkår, der gælder.

Det centrale formandskab vælges i andre år end kredsbestyrelserne. Næste år er der valg til de to næstformandsposter, og i 2024 er der valg til formandsposten i Dansk Sygeplejeråd. Efter Dansk Sygeplejeråds love er det kun medlemmer af kongressen, som kan stille op til de centrale formandsposter.

”Den aktuelle situation med OK21 og strejken viser med al tydelighed, hvor vigtigt demokratiet er i DSR. Vi kan være uenige om mange ting, men vi er gode til at håndtere det, fordi vi har et bredt funderet demokrati. Her spiller kredsbestyrelserne og kongressen en stor betydning. Så jeg håber, at mange medlemmer har lyst til at engagere sig i valget til efteråret,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Læs mere på dsr.dk/stilop