En helt ny (forsknings)vej

Som studerende var de en del af et forskningsprojekt, hvor de snusede til det at forske. Det har haft indvirkning på, hvad sygeplejerskerne Sabrine Rahbek Jespersen og Cæcilie Ingrisch arbejder med i dag.
Hvis man har lyst til at blive del af et forskningsmiljø, er Cæcilie Ingrisch (tv.) og Sabrine Rahbek Jespersens råd at være opsøgende og bare springe ud i det. Samt at få praksiserfaring, inden man dykker ned i forskningens verden.
Foto: Bax Lindhardt

I henholdsvis januar og juni 2018 blev Cæcilie Ingrisch og Sabrine Rahbek Jespersen færdiguddannet som sygeplejersker. Udover at have afleveret en masse opgaver, været i praktik og skrevet en bachelor, var de også en del af forskningsprojektet Models of Cancer Care.

”Min deltagelse i projektet gjorde, at jeg blev bekræftet i, at en karriere inden for forskning var noget, jeg ville søge hen imod. Så jeg tror helt sikkert, at det har haft en betydning for min karrierevej, at man på studiet kunne stifte bekendtskab med at forske,” siger Sabrine Rahbek Jespersen. 

Ligesom sin daværende medstuderende deltog Cæcilie Ingrisch også i projektet. Hun havde altid haft en drøm om at tage del i den sundhedsfaglige forskning.

”Jeg synes, det er interessant, at man ved at forske kan videreudvikle sygeplejen og forbedre patienternes forløb i sundhedsvæsenet,” siger hun.

At forske eller ikke at forske

Efter studiet fik begge sygeplejersker arbejde på Hæmatologisk Sengeafsnit på Rigshospitalet. De sidste to år har de arbejdet som projektsygeplejersker i Klinisk Forskningsenhed på samme hospital. Her arbejder de med lægemiddelforsøg for alle hæmatologiske patienter.

”Selvom vi som projektsygeplejersker ikke selv sidder og forsker, så samarbejder vi med dem, som gør. Vi tager del i koordineringen og afprøvelsen af forsøgene i tæt samarbejde med den projektansvarlige læge samt medicinalfirmaerne, vi er med til at indrapportere data, og så følger vi patienterne og er med til at give dem en god oplevelse med at være en del af et lægemiddelforsøg,” fortæller de bl.a. om deres arbejde, som Sabrine Rahbek Jespersen har på fuldtid og Cæcilie Ingrisch på deltid. 

Ved siden af sit arbejde læser Cæcilie Ingrisch den sundhedsfaglige kandidat på Københavns Universitet. 

”Det er en forskningsrelateret kandidat, som lægger meget op til, at man skal lave sin egen forskning. Jeg er færdig til juni næste år, og om jeg på et tidspunkt vil skrive en ph.d., det må tiden vise,” fortæller Cæcilie Ingrisch. 

Den rette hylde

Som studerende eller helt ny sygeplejerske kan forskningsmiljøet godt virke en anelse afskrækkende, siger Cæcilie Ingrisch:

”Nok fordi man ikke har så meget fokus på det at forske på studiet. Der har vi haft fordelen af at deltage i forskningsprojektet, som både har skabt kontakter, men som også har vækket vores interesse for det område af sygeplejen, som viste sig at være vejen at gå for os, da vi for nu er endt et sted, som på fin vis har forskningen inkluderet i vores arbejde.” 

Læs også

Flere får øjnene op for forskning allerede på studiet

Ung forsker følte sig anderledes

 

Emneord: 
Forskning