"Vi har slet ikke råd til at lade være"

Alle sundhedsmedarbejdere i Egedal Kommune får i dag undervisning og opkvalificering i et simulationsambulatorium. Det sker takket være sygeplejerske Birgitte Petersen, der er idémageren bag – og som nu har vundet Athena Prisen for sin indsats.
”Stil alle de spørgsmål, I vil, så taler vi det igennem bagefter,” siger Birgitte Petersen til sygeplejerskerne Maria Jørgensen (th) og Mie Jensen (tv) til træningen med ”Dukke Anne”.
Foto: Claus Bech

Logo Athena Prisen

Athena Prisen 
Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring belønner sygeplejefaglige indsatser, der lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med den faglige pris Athena Prisen. 
18. november blev årets to prisvindere kåret. 

Læs mere om Athena Prisen

”Har du det varmt? Uha ja, det kan jeg godt mærke,” siger sygeplejerske Mia Jensen til den ældre, kvindelige borger, Anne Egedal. Hendes kollega, Maria Jørgensen, noterer en temperaturmåling på 38,8, mens Anne Egedal hoster, klager sig og harker gult sekret op. 

Sammen gennemgår de to kolleger systematisk ABCDE-metoden, ISBAR og TOBS. De beroliger Anne Egedal og kontakter til sidst hendes læge og formidler deres mistanke om lungebetændelse. 

Anne Egedal er dog ikke en rigtig borger. Hun er ”Dukke Anne”, et avanceret læringsfantom og en del af projektet SimEgedal; et simulationslaboratorie for sundhedspersonalet i Egedal Kommune. 

Sygeplejerske Birgitte Petersen står for undervisningen i laboratoriet i dag. Det er hende, der er idémageren bag SimEgedal, og som nu har vundet årets Athena Pris for sin indsats.

Fra idé til handling

Idéen til projektet opstod under den første Covid 19-nedlukning i foråret 2020. Her fik Birgitte Petersen som nyansat aftensygeplejerske til opgave at implementere de nye hygiejniske retningslinjer i kommunen. Men evalueringer viste, at der for nogle medarbejdergrupper ikke var nogen læring af betydning, forklarer Birgitte Petersen: 

”Mange medarbejdere er ikke vant til tavleundervisning, og en del er udfordret af sprogbarrierer. Vi ved, at man kun husker ca. 5 pct. af almindelig tavleundervisning. Ved simulationstræning husker man derimod helt op mod 75 pct., fordi man kombinerer teori og praksis.”

Derfor så Birgitte Petersen et stort potentiale i simulationstræning. Ikke kun i forhold til hygiejne, men i forhold til mange af kommunens sundhedsfaglige opgaver. 

Hun præsenterede idéen om et simulationslaboratorie for ledere og politikere i kommunen, og der blev bevilget midler til projektet for en foreløbig periode på 2,5 år frem til udgangen af 2023. Simulations-dukkerne blev indkøbt, og SimEgedal blev officielt indviet den 1. juni 2021 efter et halvt års pilotafprøvning. 

Investering i fremtiden

Med SimEgedal er der indført obligatorisk undervisning for al sundhedspersonale i kommunen, og der er særskilte, obligatoriske fem-dages kurser rettet mod ikke-sundhedsuddannet personale. 

Sygeplejerskerne Mia Jensen og Maria Jørgensen er nyansatte i Egedal Kommune, og seancen med ”Dukke Anne” er en del af kommunens introduktionskursus, der er obligatorisk for alle nye medarbejdere uanset autorisation. Og undervisningen giver mening, fortæller Maria Jørgensen:

”Man kan meget bedre overføre sin læring til praksis, når man står med det i hænderne. Selvom det er en dukke, så afspejler scenariet jo den virkelighed, vi skal ud til. Det er et meget trygt, lille læringsmiljø. Man er ikke bange for at begå fejl.” 

Birgitte Petersen forklarer, at SimEgedal er en investering i fremtiden, for også Egedal Kommune har svært ved at rekruttere faglært personale. Samtidig bliver borgergruppen dårligere og dårligere, og der glider hele tiden flere og stadigt mere komplekse opgaver ud i kommunerne. 

”Derfor er det helt afgørende, at vi får opkvalificeret vores medarbejdere og klædt dem fagligt på. Hvis man skal kunne gøre sit arbejde ordentligt, skal man jo vide, hvordan det ser ud. Jeg synes faktisk slet ikke, vi har råd til at lade være,” siger hun. 

Skræddersyet til Egedal Kommune

”Dukke Anne” kan bruges til at utal af scenarie-træninger. Der kan bl.a. undervises i almen sygdom, kateter, iv-adgang og sonde. Undervisningen i SimEgedal forestås af specialister i kommunen, og kurserne er tilrettelagt efter de forskellige medarbejdergruppers faglige niveau. Undervisningen tilpasses løbende, som nye opgaver melder sig. F.eks. hvis en borger får anlagt tracheostomi. 

For at sikre, at alle kommunens medarbejdere arbejder ud fra de samme faglige principper, er undervisningen skræddersyet til arbejdsgangene i netop Egedal Kommune. 

Medarbejderne oplæres i kommunens specifikke it-system, og de trænes i præcis det medicinske udstyr, kommunen anvender. De bliver sågar instrueret i, hvilke medarbejdere, der skal kontaktes på hvilke telefonnumre i en given situation, forklarer Birgitte Petersen: 

”Vi har ”Egedal-ificieret” undervisningen, så medarbejderne kan gå direkte ud og benytte deres læring i praksis. Der ikke noget oversættelsesarbejde, for det har vi gjort for dem. Og det kan vi gøre, fordi vi har vores eget simulationslaboratorie. Det sænker risikoen for fejl og utilsigtede hændelser og skaber tryghed for både borgere og medarbejdere.”

Håber flere vil følge trop

Birgitte Petersen arbejder nu på at udbrede erfaringerne fra projektet til andre kommuner, for de udfordringer, man oplever i Egedal Kommune, har de også mange andre steder:

”Evalueringer viser allerede nu rigtig god, umiddelbar effekt. Vi kan se, at det virker, og vi vil meget gerne dele ud af alle vores gode erfaringer, så andre kommuner også kan komme i gang.”

Birgitte Petersen er rørt og stolt over at have modtaget Athena Prisen, men hun understreger gentagne gange, at det ikke kun er hendes pris: 

”Hvis ikke vores politikere havde bakket op, hvis ikke jeg havde verdens bedste chef og et fantastisk fakultet af specialister, der brænder for at undervise, og hvis ikke vores kursister var så engagerede, så kunne det slet ikke lade sig gøre. Det er hele Egedal Kommunes pris, og jeg er meget stolt på alles vegne.”

Læs også:

Levende musik mellem liv og død