Dengang: Langtidsmedicin til ældre

Da man i 1970’erne erkendte, at ældre mennesker med flere medicinske sygdomme havde behov for mere specialiseret behandling, blev der på sygehusene oprettet afdelinger under navnet langtidsmedicin.

Hillerød Sygehus, 1975
Attribution 
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Gerontologi som et særligt medicinsk fokusområde vandt indpas i Danmark i 1930’erne, og i 1960’erne blev der etableret deciderede sygeafdelinger på alderdomshjemmene i de større byer.

Disse afdelinger blev udstyret med hospitalsprægede faciliteter og normeret til at kunne tage sig af størstedelen af sygdomstilfældene blandt beboerne.

Da man i 1970’erne erkendte, at ældre mennesker med flere medicinske sygdomme havde behov for mere specialiseret behandling, blev der på sygehusene oprettet afdelinger under navnet langtidsmedicin.

Det blev senere ændret til geriatriske afdelinger, som er det navn, vi kender specialet på i dag.

Billedet er fra 1975, Hillerød Sygehus, hvor en sygeplejerske reder hår på en ældre patient.

Tekst og foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Emneord: 
Ældre