Fælles introforløb for alle nyansatte

Arbejdet med uddannelses­stillingerne har resulteret i et fem dage langt, obligatorisk introforløb for alle nyansatte sygeplejersker på OUH.
Det giver et friskt pust at have Caroline Petrea (i midten) ansat i en uddannelsesstilling på Afdeling G, mener klinisk sygepleje-specialist Camilla Skov Rothhausen (tv.) og afdelingssygeplejerske Lotte Bager (th.).
Foto: Heidi Lundsgaard

 Nogle måneder begynder op til 60 nye sygeplejersker på Odense Universitetshospital. Mange kommer fra et andet hospital, andre fra kommuner eller lige fra skole­bænken – alle dog med behov for introduktion til de nye kolleger, speciale, arbejdsgange og procedurer. 

Tidligere foregik al introduktion i den ansættende afdeling. Men de seneste tre år foregår en del af introduktionen på et fem dage langt, obligatorisk introforløb på tværs af alle afdelinger. 

Introforløbet ’Kom godt i gang’ er en udløber af arbejdet med de toårige uddannelsesstillinger, fortæller klinisk sygepleje­specialist Sanne Have Beck fra Afdeling G. 

”Vi har haft meget mere sparring og refleksion på tværs af afdelingerne. Det har givet så stor værdi, og vi blev bl.a. opmærksomme på, at mange elementer i afdelingernes lokale introforløb gik igen. Vi syntes, det gav god mening at hive dem ud og gøre dem generelle og gældende for hele OUH.”

Kom godt i gang


Forløbet har tre temaer
1.    Introduktion til OUH og 
onboarding.
2.    Kommunikation og samarbejde med patient og pårørende.
3.    Klinisk ansvar og kvalitet i opgaveløsning.
Forløbet består af
•    Fremmødeundervisning vekslende med gennemgang af e-læring som selvstudie (tre dage).
•    Simulationstræning i 
simulationscentre (en dag)
•    Supervision (to gange to timer).

Erfarne har også bekymringer

’Kom godt i gang’ er blevet til i et samarbejde med OUH’s uddannelsesafdeling. Arbejdet begyndte før covid-19, som medførte, at en del af forløbet nu foregår virtuelt. Som nyansat den 1. februar har Caroline Petrea lige gennemført det:

”Det bedste var, at man møder hinanden på tværs af ambulatorier og afdelinger. Og som nyuddannet er det ret vildt at finde ud af, at en sygeplejerske, der har været ansat 25 år et andet sted, har de samme bekymringer om at være ny på en ny arbejdsplads, som jeg har.”

Oversygeplejerske i Afdeling G, Jette Wensien, tilføjer: 

”Det var et af formålene med forløbet. Men vi ønsker også at være tydelige omkring hvilke forventninger, der er til sygeplejen på OUH.”  

Læs også:

Sengeslanger på nyt OUH

Uddannelsesstilling gavner Sara, patienter og kolleger

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen