Uddannelsesstilling gavner Sara, patienter og kolleger

De første to år som nyuddannet sygeplejerske har Sara Holbæk Ebdrup arbejdet med både akutte, geriatriske og ortopædkirurgiske patienter. En uddannelsesstilling på OUH har givet hende kompetencer inden for de tre specialer og bedre forståelse for hospitalets komplekse patientforløb.
Sara Ebdrup Holbæk arbejder primært med medicinske patienter i FAM. Her er hun sammen med den 18-årige Nanna Maar Clasen, der sammen med sin far Kenneth Maar Clasen venter på at finde ud af, hvad hendes voldsomme mavesmerter skyldes.
Foto: Heidi Lundsgaard

”Intenst.”

Det er det første ord, der falder sygeplejerske Sara Holbæk Ebdrup ind, når hun skal beskrive sit forløb i en ny toårig uddannelsesstilling på Odense Universitetshospital. Hun uddyber:

”Man hopper så meget rundt og er ny mange gange. Læringskurven er stejl fra dag et. Hver afdeling har sit eget introduktionsprogram, så man lærer mega meget på kort tid. Det kan være svært at rumme, og man skal være omstillingsparat. Men jeg har haft mange dygtige mennesker omkring mig og altid en, jeg har kunnet gå til.”

Uddannelses­stillinger på OUH

•    Stillingerne kan oprettes mellem to eller flere afdelinger og varer to år. Den nyansatte begynder og slutter i den ansættende afdeling. 
•    Den nyansatte tildeles en uddannelsesansvarlig sygeplejerske/klinisk sygeplejespecialist, som er gennemgående og deltager i uddannelsessamtaler gennem hele forløbet.
•    Der afholdes overleverings- og løbende evalueringssamtaler i alle afdelinger, hvor også afdelingsleder og oversygeplejerske deltager jævnligt.
•    Forløbet sluttes af med en fordybelsesopgave i ansættende afdeling, som fremlægges på fælles sygeplejekonference.

Sara Holbæk Ebdrup var en af de første tre nyuddannede sygeplejersker, der i sommeren 2019 blev ansat i en uddannelsesstilling – oprettet i et samarbejde mellem Fælles Akutmodtagelse FAM, Geriatrisk Afdeling G og Ortopædkirurgisk Afdeling O. 

Hun var først seks måneder i FAM, dernæst seks måneder i Afdeling G og seks måneder i Afdeling O, før hun igen vendte tilbage til seks måneder i FAM – hendes stamafdeling, hvor hun formelt blev ansat og stadig arbejder. Hun er overbevist om, at forløbet har klædt hende fagligt bedre på til de ofte flygtige møder med især geriatriske patienter, som udgør omkring 30-40 pct. af patienterne i FAM.

”Mange geriatriske patienter bliver indlagt på hospitalet gennem os, og forløbene på G og O har givet mig dybere faglig indsigt i deres sygdomsbillede.” 

Jagt på grønnere græs

Det glæder Jette Wensien, oversygeplejerske i Afdeling G. Sammen med leder­kolleger fra FAM og Afdeling O var hun med til at tænke de første tanker om uddannelsesstillingerne, bl.a. med inspiration fra lægernes kliniske basisuddannelse.

”Vi ser ofte, at nyuddannede efter et par år på deres første afdeling gerne vil videre og have flere kompetencer. Måske er græsset grønnere på den anden side? Det er helt forståeligt, men det fik os til at lege med tanken om at etablere et forløb, der imødekommer de nyuddannedes behov,” siger hun og tilføjer:

”Vi ønskede at etablere et forløb, som gavner patienterne, men som først og fremmest giver nyuddannede sygeplejersker mulighed for at få bredere kompetencer, hvilket, vi håber, kan være med til at rekruttere og fastholde flere.”

Passer ikke til alle

Netop muligheden for at afprøve flere specialer fik Sara Holbæk Ebdrup til at søge stillingen.

”Jeg havde prøvet lidt forskelligt i min praktik, både akut og kirurgi, og vidste ikke helt, hvad jeg ville, da jeg var færdig. Jeg tænkte, at jobbet ville sikre, at jeg kom lidt omkring det hele, før jeg skulle finde ud af, hvilken retning jeg ville gå.” 

De samme tanker gik igen hos Caroline Petrea, der som nyuddannet sygeplejerske tiltrådte en uddannelsesstilling mellem Afdeling G og FAM den 1. februar i år. 

”Jeg har arbejdet en del i hjemmeplejen og med ældre både før og under studiet, hvilket talte ret godt ind i Afdeling G,” fortæller hun og uddyber:

”Stillingen giver mig mulighed for at komme lidt rundt og få bredere kompetencer frem for at begynde i en højtspecialiseret afdeling. Det, tror jeg ikke, ville passe til mig. Omvendt passer uddan­nelses­stillingerne heller ikke til alle, men nok til flere end vi lige tror.”

Overlevering gav næsten gåsehud

Sygeplejersker i uddannelsesstillinger indgår i normering og vagtplan på samme vilkår som kollegerne. Men de er fast tilknyttet en uddannelsesansvarlig sygeplejerske gennem hele forløbet. Der er afsat tid til bl.a. fælles og lokale introforløb på alle afdelinger, og hver anden måned er der evalueringsmøder på tværs af de afdelinger, som arbejder sammen om syge­plejersker i uddannelsesstillinger. Sara Holbæk Ebdrup uddyber:

”Evalueringsmøderne gav rigtig meget. Vi diskuterede f.eks. patientforløb og fik udvekslet erfaringer om, hvordan det er at arbejde på de andre afdelinger.” 

Klinisk sygeplejespecialist Sanne Have Beck fra Afdeling G har sammen med uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inge Schjødtz Berthelsen fra FAM stået for den konkrete planlægning af indhold og forløb på uddannelsesstillingerne. De har også deltaget i evalueringsmøderne og de overdragelsessamtaler, der fandt sted, når sygeplejerskerne skulle skifte afdeling: 

”Det handler om at skabe et trygt rum, når den nyansatte skal skifte afdeling – hvor er han/hun henne fagligt og socialt? Er der noget, vi skal have særligt fokus på i den nye afdeling osv.,” siger Sanne Have Beck.

Inge Schjødtz Berthelsen tilføjer: 

”De overleveringer, der fandt sted mellem Sara og de andre, gav mig næsten gåse­hud. Den måde, de delte deres erfaringer på og kunne forklare hinanden, hvad der ventede på næste afdeling, var meget intens og med til at skabe tryghed.” 

Eftertanke hos ledere

Som oversygeplejerske på Afdeling G lagde Jette Wensien mærke til, at Sara Holbæk Ebdrup kom anderledes ind i opgaverne end andre nyansatte gør: 

”Jeg blev virkelig imponeret over, hvor selvstændigt hun fungerede, og hvor hurtigt hun kom ind i opgaverne.”

Efter Afdeling G og O kom Sara Holbæk Ebdrup tilbage i FAM. Og også her bemærker afdelings­sygeplejerske Marianne Toft, at hun skiller sig ud fra andre nyansatte nyuddannede.

”Jeg kan mærke, at Sara har prøvet kræfter med et mere stationært afsnit, hvor der bliver udført mere specialiseret sygepleje end her. Det har givet hende nogle andre kompetencer og en anden indsigt i patientforløbet.” 

Marianne Toft fremhæver en anden gevinst ved forløbet. 

”Sara ved, hvad der foregår, og har en anden forbindelse til stamafdelingerne. Det gavner patienter og patientforløb, men også det interkollegiale samarbejde. Kender man dem, man sender patienterne over til, giver det en anden sikkerhed for sygeplejersker og patienter.”

Marianne Toft har også fået stof til eftertanke som leder: 

”Selvom Sara har været væk fra afdelingen i et år, kender jeg hende godt, fordi vi har haft mange samtaler løbende om status og mål. Jeg har været tættere på Sara end på mange af hendes kolleger ansat i konventionelle stillinger. Og det er helt sikkert værd at reflektere over som leder.”

Tre skift er mange

Sara Holbæk Ebdrup var den første til at gennemføre en uddannelsesstilling på OUH, da de to andre sygeplejersker faldt fra pga. karriereskift og graviditet. Pt. har hun og en anden sygeplejerske gennemført forløbet, mens to er i gang. Den ene er altså Caroline Petrea, hvis toårige stilling dog ”kun” er et samarbejde mellem Afdeling G og FAM. Oversygeplejerske Jette Wensien uddyber:

”Det skyldes nogle af de erfaringer, Sara gjorde sig. Der er nogle specialer, som rotationsordningen giver mere mening i end i andre. Afdeling G og FAM er en helt naturlig kombination, og O kunne stadig spille fint ind. Det gælder om at finde en skæring for, hvor meget der kan rummes. Og vi må bare erkende, at tre skift på halvandet år er mange.” 

Hvor uddannelsesstillingerne i begyndelsen kun var tiltænkt nyuddannede, kan erfarne sygeplejersker nu også søge dem. Og man har også forsøgt at besætte dem på tværs af hospital og kommune, men pt. uden held. 

Om stillingerne har styrket rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne på OUH, kan ingen svare på endnu. Sara Holbæk Ebdrup har til sommer været ansat i FAM i tre år og har ingen planer om at søge nyt job. Men Jette Wensien tilføjer: 

”Vi skal til at måle på, hvor længe sygeplejersker i uddannelsesstillinger bliver. Det vigtigste er, at for­løbene giver mening for dem, vi ansætter.” 

Læs også tema om professionsbacheloren i sygepleje i Sygeplejersken nr. 2/2022

Læs også: 

Fælles introforløb for alle nyansatte

Sengeslanger på nyt OUH

 

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen
Uddannelse