Plejeportører aflaster sygeplejersker

På hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital har plejeportører overtaget nogle af sygeplejerskernes opgaver, som f.eks. flytning af patienter, kontrol af ilt og sug, vejning af patienter og EKG. Det giver sygeplejerskerne mere tid til de sygeplejefaglige opgaver.
”Det er ofte en flaskehals at få gjort senge klar til nye patienter. Derfor er det en fornøjelse som visiterende sygeplejerske, når flowet kører højt, og der kommer mange patienter, og portørerne får det til at glide,” siger sygeplejerske Anders Amundsen.
Foto: Bax Lindhardt

På Bispebjerg Hospital mærker man lige som mange andre steder manglen på sygeplejersker. Pt. er der 12 ubesatte stillinger på de tre hjerteafsnit.

”Samtidig kan jeg jo se, at mine sygeplejersker går og laver nogle opgaver, som egentlig ikke er sygeplejerelaterede,” siger Jane Sax Røgind, oversygeplejerske på Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital.

På et personalemøde sidste år talte de derfor om, hvilke opgaver andre faggrupper kunne løse. Og siden januar måned i år har afdelingen derfor haft en fast såkaldt plejeportør til rådighed i dagtimerne fra mandag til fredag. De hjælper bl.a. sygeplejerskerne med at flytte patienter og skaffe rene senge.

”Normalt skal man bestille en seng hos portørerne over systemet, og så går der 10-15 minutter, inden sengen kommer, da de jo også har andre opgaver i huset.  Det bremser patient-flowet, og derfor kan det være, at sygeplejersken begynder at klargøre en seng eller rengøre sengebord med mere for patientsikkerhedens skyld,” fortæller Jane Sax Røgind.

Sygeplejerske Anders Amundsen supplerer:

”Portørerne er en stor hjælp. Vi bruger dem rigtig meget til forflytning af især de tunge patienter. Det har de jo rigtig meget forstand på. De hjælper også med at støtte og holde patienten, når sygeplejerskerne giver sengebad, bandagerer et ben eller giver anden pleje i sengen,” siger han. 

Mad, ilt, sug og EKG

Portørerne kontrollerer også ilt og sug på stuerne og gør maden klar.

”Portøren kan også godt gå ind med en bakke til nogle af de patienter, som er oppegående og ikke har kostproblemer. Men de komplekse, småtspisende patienter er altid en sygeplejeopgave,” siger Jane Sax Røgind.

Plejeportørerne kan også veje patienter og er uddannet i at kunne tage et EKG.

”Men alle informationer bliver videregivet til sygeplejerskerne. Al vurdering af data er en sygeplejeopgave,” siger Anders Amundsen.

Det er ikke sygepleje

Jane Sax Røgind tilføjer: ”Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at portørerne ikke skal lave sygeplejeopgaver. De skal lave nogle af de opgaver, som i gamle dage faktisk bl.a. tilhørte rengøringen og portørerne, og som med tiden er drysset ned til sygeplejerskerne,” siger hun. Inden plejeportørerne startede i afdelingen, blev der udarbejdet en funktionsbeskrivelse, hvor der nøjagtigt er beskrevet, hvad en plejeportør skal og må udføre. 

Nednormering

Jane Sax Røgind fortæller, at hun betaler portørerne ud af sin normering.

”Og man kan jo diskutere, om det så er en skjult nednormering. Men sygeplejerskemanglen bliver jo ikke mindre, og her og nu handler det for mig om, at mit personale er glade for at gå på arbejde, fordi de føler, at de giver en god sygepleje og laver det, de er uddannet til og ikke alt muligt andet.”

”Det er jo ikke fordi, vi ikke kan hjælpe med at rydde og gøre rent, men hvis det er på bekostning af sygeplejen, så synes jeg, at vi har et problem,” siger Jane Sax Røgind.