Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hvad er en APN-sygeplejerske?

Hvad er en avanceret klinisk sygeplejerske (APN-sygeplejerske), og hvorfor mener DSR, at sygeplejersker med udvidede kompetencer er en væsentlig del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Det får du svaret på her.

APN-sygeplejersker hører hjemme i hele sundhedsvæsenet

En APN-sygeplejerske har udvidede kompetencer til selvstændigt at kunne udøve sygepleje. Inden for et afgrænset område vil en APN kunne vurdere, diagnosticere samt justere eller igangsætte behandling inden for akutte eller kroniske sygdomme.

Avancerede kliniske sygeplejersker kan yde sygepleje på et avanceret niveau og kan derfor også varetage større ansvar for patienter og borgere.

APN-sygeplejersker er derfor relevante alle steder i sundhedsvæsenet.

Det kan være i:

  • Kommunernes akutte enheder: hjemmesygeplejen, plejeboliger osv.
  • Regionerne: psykiatri medicinske afdelinger, fælles akutmodtagelser m.v.
  • Privat sektor fx almen praksis.

9 kommuner har sammen med Dansk Sygeplejeråd og Aarhus Universitet taget initiativ til APN-uddannelsen på kandidatniveau, der gik i gang i Aarhus og i København i september 2019.

Definitionen på en avanceret klinisk sygeplejerske

Den internationale sygeplejerskeorganisations, ICN´s, definition på Advanced Practise Nurses er en sygeplejerske, der:

  • yder sygepleje på et avanceret niveau.
  • har selvstændighed og myndighed til at kunne varetage et større ansvar for patientens pleje og behandling.
  • har mulighed for kontinuerlig klinisk udøvelse af den avancerede kliniske kompetence.
  • er uddannet ved en anerkendt uddannelsesinstitution på minimum masterniveau, som er formelt reguleret og registreret med titel.
Pjece: "APN-sygeplejersker er de sårbares sikkerhedsnet"
Læs, hvordan det er gået med de første APN-sygeplejersker i denne pjece. Du kan også læse "APN-sygeplejersker er de sårbares sikkerhedsnet", der er en case om APN-sygeplejerskers arbejde fra Aalborg kommune.

Sådan bliver du APN-sygeplejerske

Cand.cur. - Advanced Practice Nursing-linjen

Uddannelsen til APN-sygeplejerske er en kandidatuddannelse. Uddannelsen er en linje på kandidatuddannelsen i sygepleje: Cand.cur.

Kandidat i APN