Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ligeløn: Det starter med lønnen

Vores sundhedsvæsen mangler sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd mener, at en investering i sygeplejerskers løn- og arbejdsforhold er nødvendig. Det starter med lønnen. Læs med og bliv klogere på, hvordan sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår hænger sammen med sygeplejemangel.

Derfor skal sygeplejersker have højere løn

Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen i dag 

Allerede i dag betyder sygeplejerskemanglen, at sundhedsvæsenet flere steder ikke kan levere den kvalitet i sygepleje og behandling, som borgerne forventer og har behov for, og som sygeplejerskerne sætter en faglig stolthed i at kunne give.  Bedre løn og arbejdsvilkår er en afgørende del af løsningen.

5 argumenter for højere løn til sygeplejersker

Hører du også mange forskellige holdninger til sygeplejerskers løn?  Her kan du se nogle af de mange tal og analyser, der ligger til grund for, at Dansk Sygeplejeråd mener, at det starter med lønnen for sygeplejersker. 

1. Sygeplejersker vil væk fra dårlige vilkår

  • Antallet af sygeplejersker, der skifter job væk fra de offentlige hospitaler, er steget. Næsten 2.400 forlod i 2021 deres job på et offentligt hospital. Det er det højeste antal i perioden 2013-2021. I 2013 lå antallet på knap 1.400.

  • Hver femte sygeplejerske ansat i region eller kommune (21%) forventer at være ansat i det private eller som andet end sygeplejerske om 3 år. Det gælder også for de nyuddannede sygeplejersker (18%). Det viser medlemsundersøgelser fra oktober 2022. 

2. Der mangler 5.000 sygeplejersker i kommuner og regioner, og unge fravælger uddannelsen 

  • En DSR Analyse fra juni 2021 blandt ledere i kommuner og regioner viser, at der er knap 5.000 ledige sygeplejerskestillinger. 

  • Hvis der ikke gøres noget ved manglen på sygeplejersker, bliver situationen forværret inden for en kort årrække. Eksperter vurderer, at der vil mangle yderligere 8.000 sygeplejersker i 2030.

  • Der er faldende et ansøgertal til uddannelsen som sygeplejerske. Der blev optaget 19% færre i 2022 end i 2021.

3. Ventelisterne vokser

  • 27% af Dansk Sygeplejeråds medlemmer har inden for den seneste måned oplevet, at sengepladser på deres afdelinger blevet lukket, fordi der var for få sygeplejersker til arbejdsopgaverne.

  • Ventetiden til planlagt somatisk behandling er ifølge Danske Regioner steg fra 31 dage i starten af 2020 til 45 dage i 2. kvartal af 2022.

  • Overalt i landet udfører man færre planlagte operationer end for tre år siden. Det gælder især større operationer, der kræver anæstesidækning, fx inden for ortopæd- og mavetarmkirurgi.

4. Det er dyrt for Danmark at betale for overtid, vikarer og privathospitaler

  • En vikar koster i gennemsnit 50 pct. mere end en fastansat sygeplejerske. Forbruget af vikarer i sundhedsvæsnet forventes i 2022 at lande tæt på en milliard kroner.

  • Mange områder har svært ved at overholde behandlingsgarantien. Det betyder, at flere patienterne har ret til at få behandling på privathospitaler. Antallet af henvisninger i 2022 var fra januar til og med august måned 2022 49 procent højere end i samme periode i 2019.

5. Det starter med lønnen

  • Sygeplejerskerne peger selv på løn- og arbejdsvilkår som afgørende for fastholdelse i jobbet.

  • En større økonomisk gevinst vil få flere deltidsansatte sygeplejersker til at gå op i tid.
Løs manglen: Sådan sikrer vi nok sygeplejersker til fremtidens sundhedsvæsenet
DSR: 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker Øverst på listen står løn og arbejdsvilkår