Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hvad tjener en sygeplejerske?

Sygeplejerskernes lønninger har ofte været til stor debat, men hvad tjener en sygeplejerske egentligt? Bliv klogere på sygeplejerskernes løn her.

En sygeplejerskes gennemsnitsløn

Sygeplejersker har på tværs af kommuner og regioner en gennemsnitlig løn på 37.881 kr. om måneden ekskl. genetillæg ifølge tal fra Danmarks Statistik.

  • Gennemsnittet er for en 37 timers arbejdsuge.
  • Beløbet dækker bl.a. over
    • Grundløn + centrale og lokale tillæg inkl. særlig feriegodtgørelse, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger
    • Pension
  • Alle ikke-ledende kommunalt og regionalt ansatte i arbejdsfunktionen ”sygeplejerskearbejde” er med i gennemsnittet. Dvs. tallet er inkl. specialuddannede sygeplejersker som bl.a. anæstesisygeplejersker.

Gennemsnitslønnen dækker over en stor spredning. En sygeplejerskes startløn vil typisk ligge langt under gennemsnittet, som trækkes op af erfarne og specialister.

Den konkrete løn for den enkelte sygeplejerske afhænger blandt andet af, hvor du arbejder, hvor meget du arbejder, og hvornår du arbejder.

Sygeplejerskers faktiske løn ifølge lønstatistikken

Der kan være forskel på, hvad sygeplejersker tjener, hvis man sammenligner den løn, der er aftalt i overenskomsterne, og den løn, sygeplejerskerne rent faktisk tjener. Forskellen på sygeplejerskers aftalte løn i forhold til overenskomsten og den faktiske løn kan blandt andet skyldes lokalt forhandlede tillæg og genetillæg for skæve arbejdstider.

Hvad tjener en sygeplejerske i forhold til andre faggrupper?

Diskussionen om sygeplejerskers løn skal ses i lyset af, hvad andre faggrupper med lignende uddannelse, ansvar og erfaring tjener. Ved brug af den regnemetode, hvor sygeplejerskernes gennemsnitsløn er 37.881 kr., tjener en folkeskolelærer 43.515 kr. og en læge 55.251 kr.

Sygeplejerskernes løn er således godt 5.000 kr. plus pension lavere end en folkeskolelærers på trods af, at de har samme uddannelsesniveau.

Derfor er CEPOS’ regnestykke om sygeplejerskernes løn misvisende

Når CEPOS kommer frem til, at sygeplejersker i gennemsnit tjener 42.000 kroner om måneden, skyldes det, at CEPOS i deres beregninger medtager genetillæg. Det er et tillæg oven i timelønnen, som sygeplejersker bl.a. får for at arbejde om aftenen, natten, i weekenden og på helligdage.

Når man sammenligner løn mellem faggrupper, skal genetillæg ikke regnes med jf. en EU-dom fra 1992. Dommen lægger vægt på, at lønnen uden genetillæg er det mest retvisende sammenligningsgrundlag, når man sammenligner jobs med og uden gener.

Sygeplejerskers løn ifølge overenskomsten

Sygeplejerskernes løn er aftalt i de forskellige overenskomster, DSR har indgået med arbejdsgiverne.

Lønnen består typisk af en grundløn, centralt aftalte tillæg, pension og særlig feriegodtgørelse. Derudover er der i overenskomsten typisk fastsat genetillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Lokalt har du også mulighed for at aftale tillæg, hvis du har særlige funktioner eller kvalifikationer.

Vil du læse mere om, hvad en sygeplejerske tjener ifølge overenskomsten, kan du kigge i vores lønvejledninger. Her kan du finde de aktuelle lønsatser for sygeplejersker, læse mere om de forskellige lønforløb og om, hvordan en sygeplejerskes løn er sammensat:

 

Løn ifølge overenskomsten

Beregn din løn
Lønberegneren giver et indblik i, hvilken løn du har krav på ifølge overenskomsten. Du kan indtaste oplysningerne fra din lønseddel i lønberegneren og tjekke, om du får den rette løn.