Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ligeløn: Det arbejder vi for

Højere løn kan ikke alene løses ved forhandlingsbordet med arbejdsgiver. Det kræver politisk handling. Læs om vores kamp for ligeløn her.

Tjenestemandsreformen: Lønnen er historisk betinget

Højere løn kan ikke alene løses via overenskomstforhandlinger med arbejdsgiver. Vi sygeplejersker har gentage gange været på barrikaderne med strejker. Alligevel er vi ikke sluppet af med det lønefterslæb, der siden Tjenestemandsreformen i 1969 har indplaceret os i et uretfærdigt og lavt lønhieraki. 

Scroll ned for mere om Tjenestemandsreformen af 1969.

Lønefterslæbet: Den danske model kan ikke løse det

Sygeplejersker og andre kvindedominerede fags løn er i dag stadig låst fast i bunden af lønhierakiet i den offentlige sektor. Den gamle ulighed mellem faggrupperne fra 1969 kan stadig ses. Selvom vi kan forhandle os til forbedringer, kan den danske model ikke rette op på uligheden i lønnen mellem de traditionelt mands- og kvindedominerede fag. 

Scroll ned for mere om Lønefterslæbet. 

Lønstrukturkomitéen: Hvad er det?  

Lønstrukturkomiteen blev nedsat af regeringen i 2021 og skulle se på strukturerne for løn i den offentlige sektor, herunder betydningen af tjenestemandsreformen fra 1969, og konsekvenserne af at ændre dem. Komiteen skulle have afsluttet sit arbejde ved udgangen af 2022, men på grund af folketingsvalget blev først offentliggjort i juni 2023.

DSR's formand, Grete Christensen, havde plads i komiteen sammen med andre faglige organisationer, arbejdsgivere og eksperter.

Scroll ned for mere om Lønstrukturkomitéen.

Derfor skal vi have ligeløn lige nu

50883719

Lønstrukturkomitéen - de vigtigste nedslag

Lønstrukturkomiteens rapport er offentliggjort - men hvad siger den om sygeplejerskernes løn?

Sygeplejersker på kontor.

Derfor starter det med lønnen

Vores sundhedsvæsen mangler sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd mener, at en investering i sygeplejerskers løn- og arbejdsforhold er nødvendig. Det starter med lønnen. Læs med og bliv klogere på, hvordan sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår hænger sammen med sygeplejemangel.

59837299

Hvad tjener en sygeplejerske?

Sygeplejerskernes lønninger har ofte været til stor debat, men hvad tjener en sygeplejerske egentligt? Bliv klogere på sygeplejerskernes løn her.

Politikerne skal løse uliglønnen 

Tre ud af fire danskere mener, at politikerne skal prioritere at finde en løsning på lønforskellen mellem kvinde- og mandsdominerede fag. Det viser en undersøgelse fra 2019, som Epinion har lavet for Ligelønsalliancen.

Politikerne må på banen med lovgivning for at opnå ligestilling i de offentlige lønninger. DSR arbejder i en række politiske spor, der lægger pres på politikerne for at tage ansvar og rette op på lønefterslæbet. Det gør vi blandt andet gennem lobbyarbejde på Christiansborg, møder med partiernes ordførere og ved at fastholde og initiere en offentlig debat om ligeløn og ligestilling.

Læs Epinions undersøgelse om danskernes holdning til ligeløn