Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Mangel på sundhedsplejersker

Den danske sundhedspleje er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Men mangel på sundhedsplejersker truer sundhedsplejens kvalitet.

Derfor skal der uddannes flere sundhedsplejersker

Sundhedsplejerskerne rådgiver og hjælper familier til en god start. 99 pct. af alle danske familier modtager besøg af sundhedsplejen i barnets første år. I dialogen med sundhedsplejersken kan barnets forældre få råd om alt fra amning, søvn og familiedannelse til barnets udvikling.

Der har desværre igennem mange år manglet uddannede sundhedsplejersker. Mange stillinger er ubesatte, og sygeplejersker uden den relevante specialuddannelse bliver ansat på dispensation

Flere kommuner har som konsekvens af manglen vanskeligt ved at tilbyde gravide og nye familier den nødvendige hjælp og støtte.

Samtidig bliver sundhedsplejerskernes kompetencer i stigende grad efterspurgt til at løse de store problemer med mistrivsel blandt børn og unge.

I DSR arbejder vi for, at få politikerne på Christiansborg, kommuner og regioner til at uddanne flere sundhedsplejersker. Det er nødvendigt at uddanne flere end de ca. 120, der færdiggør specialuddannelsen i sundhedspleje hvert år.

Det arbejder DSR for

Løs manglen på sundhedsplejersker ved at uddanne flere
Sådan får vi flere sundhedsplejersker
Graviditetsbesøg til alle familier
Derfor skal alle have graviditetsbesøg
Ensartet kvalitet i sundhedsplejen
Sådan kan kvaliteten enartes

Vil du uddanne dig til sundhedsplejerske?