Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sundhedsplejersker mindsker spædbørnsdødelighed

Spædbørnsdødeligheden er siden 1991 faldet betydeligt hurtigere i Danmark, Norge og Sverige end i andre OECD-lande.

Sygeplejersken 2022 nr. 14, s. 14

Af:

Mai Rathje Skovgaard, journalist

sy14-2022_aktuelt_spaedboernsdoedelighed

I 1991 fandt man ud af, at man kunne minimere risikoen for vuggedød, hvis man lod spædbørn sove på ryggen i stedet for på maven. Spædbørnsdødeligheden faldt, men ikke lige hurtigt i alle lande på trods af ens retningslinjer. Det skriver Videnskab.dk.

Nu har forskere fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fundet ud af, hvorfor den faldt betydeligt hurtigere i Danmark, Norge og Sverige end i andre OECD-lande. 

Hjemmebesøg med stor effekt

Et nyt studie viser, at sundhedsplejerskeordningen, hvor en sundhedsplejerske kommer hjem til forældrene op til ni gange i løbet af barnets første leveår, har en afgørende betydning. Desuden viser effekten sig på tværs af socioøkonomiske skel. 

”Vi kan se, at når man lader informationen komme via sundhedsplejersker, så har det meget stor effekt - men også en bred effekt, hvor særligt de forældre, der blandt andet har korte uddannelser og lav indkomst, får gavn,” siger Jane Greve, professor hos VIVE og en af forfatterne bag studiet, til Videnskab.dk.

I 1990 døde 20 ud af 10.000 børn af vuggedød i Danmark. I dag er tallet nede på 1,6 ud af 10.000 børn. Informationskampagnen gennem sundhedsplejerskeordningen har stået for en fjerdedel af nedsættelsen af børnedødelighed over de seneste 40 år. 

Læs om sundhedsplejerskernes indsats for bedre trivsel blandt børn og unge i temaet i dette nummer af Sygeplejersken