Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Palliativ pleje er aktuel under covid-19

Palliation. Behovet for palliativ pleje forsvinder ikke under covid-19-pandemien.

Fag & Forskning 2020 nr. 4, s. 33

Af:

Helle Svenningsen, lektor, MKS, ph.d.

Introduktion. De specifikke udfordringer, som patienter og pårørende står overfor i palliativ pleje, er ikke blevet mindre aktuelle under covid-19-pandemien. En analyse af litteratur viste mangel på data om palliative plejebehov og interventioner i krisetider.

Metode. Studiet indsamlede opfattelsen af den ydede pleje blandt patienter og deres pårørende ud fra socialteamets notater fra foråret 2020 under lockdown (med udgangsforbud). Ni patienter med cancer, mellem 17 og 68 år og enten indlagt eller hjemme, blev udvalgt. Udfordringerne og de leverede interventioner blev analyseret kvalitativt og tematiseret.

Resultater. Analysen indikerer, at patienterne lider fysisk nød pga. manglende behandling og sygepleje (bl.a. smertelindring), følelsesmæssig nød på grund af afbrydelse af kræftbehandling, økonomisk og social nød pga. tab af indkomst og åndelig nød på grund af usikkerheden vedr. de sidste ritualer kort inden og efter døden.

De bekymringer, der er skitseret blandt pårørende er: hjælpeløshed og skyld pga. manglende evne til at lette patientens lidelser, stress pga. usikker arbejdssituation, manglende information om covid-19, svært ved at bede om hjælp fra andre (f.eks. få tilladelser til at gå ud) såvel som håndteringen af andre familiemedlemmers sorg.

Patienter og pårørende fik støtte gennem telefonopkald og hjemmebesøg fra socialteamet, der anvendte aktiv lytning, beroligelse og empati for at hjælpe under lockdown.

Diskussion. Analysen viser de mange og forskelligartede problemer, der kommer under en lockdown for patienter med behov for palliation, men også hvordan manglen kan give øget smerte hos patienterne og samvittighedsnag hos deres pårørende. Det er vigtigt også at finde måder at yde fysisk støtte til patienter og familier på, så de føler sig mindre alene, klarer sig bedre og oplever meningsfuld støtte til at opbygge deres modstandskraft.

Kommentar. Artiklen afspejler forholdene under lockdown i Indien og giver indblik i vanskeligheder, vi næppe kan forestille os. Men som læserne har kunnet se i Fag&Forskning 2020;(1,3), er der rigeligt at tage fat på i Danmark i forhold til palliation, selv når vi ikke har en pandemi. Selv Rigsrevisionen påpeger, at vi kan gøre det bedre, især for andre end patienter med cancer: ’Adgangen til specialiseret palliation’, se www.rigsrevisionen.dk > skriv "Palliation" i søgefeltet.

Af Helle Svenningsen, lektor, MKS, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Aarhus.