Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Meningsfulde støttegrupper for pårørende til demente

Demens. Sygeplejersker antager, at støttegrupper er en fordel for pårørende til demente, men vi ved ikke, om det er rigtigt. En samlet gennemgang af litteratur om, hvorvidt pårørende har oplevet at have udbytte af at deltage, foreligger nu i denne metasyntese.

Fag & Forskning 2016 nr. 2, s. 39

Af:

Redaktionen

2016-2-journal-demens

Lauritzen J, Pedersen PU, Sørensen EE, Bjerrum MB.

The meaningfulness of participating in support groups for informal caregivers of older adults with dementia: a systematic review.

JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 2015;13(6)373-433.

Abstract og artikel findes ved at søge på artiklen. 

Introduktion: At være omsorgsgiver og pårørende til hjemmeboende ældre demente kan af den pårørende opfattes som en stor byrde. Det kan udløse angst, stress, træthed og til tider føles meningsløst. I Danmark er der i de sidste 20 år oprettet mange forskellige former for støttegrupper for pårørende. Grupperne er oprettet på et mere eller mindre løst teoretisk grundlag, og der har ikke foreligget en samlet gennemgang af litteratur om, hvorvidt pårørende har oplevet at have udbytte af at deltage. En gennemgang foreligger nu i denne metasyntese. Formål med metasyntesen var at identificere, om det er meningsfuldt for pårørende til ældre demente, der bor i eget hjem, at den pårørende deltager i en støttegruppe.

Metode: Der er udarbejdet en metasyntese på baggrund af systematisk søgning af litteratur i 11 internationale databaser og på 11 hjemmesider. Søgningen omfattede også søgning efter såkaldt "grå litteratur" forstået som trykte og elektroniske dokumenter, som ikke er registrerede i nationalbibliografier og fagbibliografier. Udtrykket bruges især om akademisk/videnskabelig litteratur, som ikke er færdiggjort til egentlig offentliggørelse, men som er omfattet af ophavsret. Grå litteratur publiceres ikke af kommercielle forlag, men er distribueret til f.eks. fagfæller og andre interesserede.

Der kunne inkluderes studier publiceret på dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk. Der blev identificeret fem kvalitative studier, der omhandlede pårørendes oplevelse af at deltage i støttegrupper. Artiklerne blev vurderet metodisk, og fund blev ekstraheret.

Resultater: Der blev i alt identificeret 59 fund, der samles i fem kategorier og leder til tre metasynteser, der omhandler:

"Følelsesmæssigt udbytte af pårørendestøtte", "At møde udfordringen som pårørende og omsorgsgiver" og "At forudse og møde fremtiden på baggrund af møderne i gruppen".

Diskussion: Metasyntesen bygger på fund i studier af høj kvalitet og fra studier fra en række forskellige lande. Pårørende oplever, at de har udbytte af at deltage i støttegrupper, og møderne hjælper dem med at drøfte udfordringer i dagliglivet som omsorgsgiver til demente.

Konsekvenser for praksis: Hovedforfatteren er ved at gennemføre en undersøgelse af, hvordan danske deltagere oplever udbytte af at deltage i støttegrupper i Danmark. Det bliver spændende at se, om resultaterne stemmer overens med internationale fund.

Denne metasyntese er udarbejdet i regi af Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australien, i samarbejde med Center for Kliniske Retningslinjer. Protokoller for systematiske review, metaanalyser eller metasynteser, der udarbejdes af danskere, kan findes på: www.cfkr.dk/publikationer

Af: Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet