Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2017 nr. 3

Læs online Download
ff0317_forside - magasinforsiden

Trialog: Sygeplejersker kan bremse diabetesbølgen

Opsporing og behandling skal ske i hverdagslivet

Type 2-diabetes er en af Danmarks største folkesygdomme og i fortsat vækst. Sygeplejerske og forsker Helle Terkildsen Maindal byder derfor regeringens varslede nationale handlingsplan på diabetesområdet velkommen. Hun fremhæver, at sygeplejersker især i primær sektor er centrale for tidlig opsporing, forebyggelse og behandling.

Utilstrækkelig produktion og følsomhed

Overordnet findes der tre typer diabetes, hvoraf type 2 er den mest udbredte. Den er til dels arvelig, men også en livsstilssygdom, som har tendens til at komme snigende i takt med alder og usund livsstil.

Forebyggelse og tidlig opsporing

Mange tilfælde af type 2-diabetes og evt. følgesygdomme kan udskydes eller direkte forebygges. Bl.a. sygeplejersker skal derfor have endnu større fokus på tidlige symptomer og særlige risikogrupper og vejlede om risikofaktorer som overvægt, rygning og fysisk inaktivitet.

Kan aldrig helbredes

Sund livsstil kan forebygge og udskyde type 2-diabetes og endda gøre nogle patienter medicinfri. Men type 2-diabetes kan aldrig helbredes.

Fagligt Ajour

Kvalme sætter hverdagslivet på pause

Kvalme ses som en pris, der skal betales for at blive helbredt for hæmatologisk kræft. Derfor søger patienterne ikke støtte fra professionelle til at mestre det belastede hverdagsliv.

Tværsektorielt samarbejde kommer ikke af sig selv

Gode sammenhængende patientforløb bygger på et tæt samarbejde mellem de mange involverede faggrupper og sektorer. Fire studier viser, at det er muligt at tilbyde en sårbar patientgruppe samme høje faglige kvalitet af pleje og behandling i hjemmet som på hospitalet.

Hjælp patienten med at træffe beslutninger

Beslutningsstøtte. Sygeplejersker skal levere evidens, så patienten kan træffe beslutninger i overensstemmelse med egne værdier og præferencer. Det kræver dialog og evne og vilje til samarbejde hos begge parter.

Ny Praksis

Musikken kan bruges til at skabe ro

Demens II: Sang og musik er en del af hverdagen, når svære plejesituationer skal løses op, når personalet skal nå ind til en person med demens – og når alle bare skal have det hyggeligt og sjovt sammen.

The Journal Club

Diagnosticering af en kronisk sygdom er skelsættende

Osteoporose. At blive diagnosticeret med osteoporose påvirker kvinders liv, selv når de ikke har oplevet brud pga. sygdommen. Støtte i at fortolke sygdommen, herunder den medicinske behandling og påvirkningen af hverdagslivet, er betydningsfuldt.

Fra patientviden til videnskab

Hverdagsliv. Artiklen sætter fokus på, hvordan den viden, patienter udvikler og bruger i deres dagligdag, kan overføres til andre patienter og transformeres til videnskab ved brug af kvalitative metoder.

Debat

På Spidsen: Fundamental sygepleje – romantik eller faglig nødvendighed?

Grundlaget for det danske sundhedsvæsen er evidens, og sygepleje skal derfor bygge på patienternes præferencer, personalets ekspertise samt resultater fra forskning. Alligevel tager det i gennemsnit 17 år, før evidensbaseret viden bliver implementeret i praksis. Kan “Basal Sygepleje” fremme processen?

Peer Reviewed