Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2018 nr. 1

Læs online Download
ff0118_forside - magasinforsiden

Ny Praksis

Telemedicin erstatter fysisk kontrol

Telemedicin 1: Telemedicinsk løsning ved kontrol af leddegigt viste samme effekt og sikkerhed som ved patientens fysiske fremmøde, og patienterne var trygge og tilfredse.

"Skalaen giver os faglige termer"

Agiteret adfærd II: En skala til at måle agiteret adfærd gør personalet i stand til at kommunikere om og behandle patienter med svær hjerneskade.

Fagligt Ajour

Lær at kommunikere gennem træning

At kommunikere ordentligt med patienterne kræver nærhed og evne til at lytte efter, hvad der ligger bag det sagte. Det er ikke en medfødt evne, men noget, der kan trænes.

Trialog: Familiesygepleje

Giv ordet til familien

Forskning viser, at alvorlig sygdom i familien kan føre til stress og depression, også for de pårørende. Familiefokuseret sygepleje kan opfange familiens følelser og dreje en ellers ond cirkel til en konstruktiv.

Familien er et system

Familiefokuseret sygepleje ser familien som en enhed og et system, der består af individer, og en gruppe, hvor man indbyrdes påvirker hinanden.

Der er barrierer over for at inddrage familien

Ligesom patienter og familie har hindrende overbevisninger og forestillinger om at skulle leve med sygdom, har sygeplejersker selv barrierer, der skal overvindes, når familiefokuseret sygepleje skal implementeres.

The Journal Club

Vi asfalterer, hvor vi går, for ingen har været her før

Forskning. Tre modeller kan anvendes til at opbygge sygeplejefaglig forskningskapacitet i en klinisk afdeling. Men stærkt lederskab, tilpasning af organisationen samt en støttende ledelsesstruktur er væsentlige faktorer for at opnå succes.

Tro på mavefornemmelsen, sygeplejerske!

Begrundet bekymring. Hollandsk forskning har ført til en samling af indikatorer, der tilsat ordet ”bekymring” kan føre til forudsigelse af kritiske hændelser hos patienten.

Ekstrakt

Ssh ... Patienten er vågen

Oplevelse. Patienter, som opereres i hjernen, mens de er vågne, er optaget af samarbejdet mellem kirurg og neuropsykolog og mindre af operationssygeplejerskens adfærd, viser interview med fem patienter.

Peer Reviewed

Under samme paraply

Aktionslæring. ”Paraplymodellen” forener kliniske og akademiske kompetencer, genererer ny viden og videreudvikler sygeplejen.

På Spidsen

"Jeg bruger mælk i kaffen"

Mad er ikke til gavn for mennesket, før den er spist. På det område er der plads til forbedringer, for alt, hvad der vedrører distribution, servering og rammer omkring måltidet, negligeres stadig mange steder. Men et måltid er en betydningsfuld aktivitet.

Eftertanken

Nu er det nok

Døden på plejehjem. Når et menneske dør på et plejehjem, kan ritualerne omkring dødsfaldet spænde fra ingen til at synge beboeren ud sammen med dem, der kan og vil.