Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Ernæringspleje er en vigtig komponent i sygeplejen

Ernæring. Benamputerede patienter har ingen forventninger om, at sygeplejersker engagerer sig i deres ernæring, men vil gerne modtage kostvejledning ud fra egne præferencer.

Fag & Forskning 2020 nr. 2, s. 28

Af:

Redaktionen

Journal of Clinical Nursing

Jensen PS, Green SM, Petersen J, Andersen O, Poulsen I.
Perceptions and experiences of nutritional care following the overwhelming experience of lower extremity amputation: A qualitative study 
J Clin Nurs. 2018 Mar;27 (5-6):e808-e819.
doi: 10.1111/jocn.14192

Introduktion: Dårlig ernæringsstatus hos amputerede patienter kan medføre forsinket sårheling samt øge risikoen for komplikationer og sekundær amputation. Formålet med projektet var at undersøge indlagte patienters perspektiver på mad, kostvejledning samt deres erfaringer med ernæringspleje efter amputation af underekstremitet.

Metode: Dette eksplorative studie havde et kvalitativt design med interview med 17 patienter over 50 år. Patienterne havde for nylig gennemgået en større amputation af en underekstremitet. Data fra interviewene blev analyseret med anvendelse af indholdsanalyse.FF-2020-2-Journal-Club-ernæring

Resultater: Tre temaer blev identificeret: 1) Ansvarlig for eget kostindtag, 2) kosten var baseret på præferencer og erfaringer med kostvejledning, og 3) en overvældende følelse.
Patienterne var motiverede for at sikre, at deres ernæringsmæssige behov blev opfyldt. Patienterne forventede ikke, at sygeplejerskerne skulle fokusere på ernæringsmæssige problemer. Desuden gav patienterne udtryk for, at de selv var ansvarlige for deres kostindtag, men de var motiverede for at modtage kostvejledning, der stemte overens med deres livsstil og spisevaner.

Diskussion: Resultaterne fra dette studie vil kunne generaliseres til andre patientgrupper, da de stemmer overens med, hvad andre internationale studier har fundet indenfor det undersøgte område.

Konsekvenser for praksis: I denne danske undersøgelse anbefaler forfatterne, at sygeplejersker, som yder pleje til amputerede patienter, har brug for at erkende, at ernæringspleje er en vigtig komponent i sygeplejen, og der bør fokuseres på at arbejde i partnerskab med patienten. 


Af: Kirsten Specht, postdoc, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH, Ortopædkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.