Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2020 nr. 2

Læs online Download
ff0220_forside - magasinforsiden

Fagligt Ajour

The Journal Club

Let sedering kan reducere angsten

Respiratorbehandling. Patienter, som får en let sedering under respiratorbehandling, oplever at kunne kommunikere bedre end tungt sederede patienter. Det har den positive konsekvens, at patienterne i tillæg bliver mindre bange.

Eftertanken

På Spidsen

Peer Reviewed

Gensidig respekt er af central betydning

Sundhedsprofessionelle i operationsteam er i høj grad indbyrdes afhængige og arbejder under tidspres. Af hensyn til behandlingskvaliteten og patientsikkerheden er det af særlig stor betydning, at teamsamarbejdet er velfungerende. Selvom der er gennemført omfattende forskning i relationel koordinering i mange sammenhænge, herunder kirurgi, er det ikke blevet undersøgt i nogen studier, hvordan relationel koordinering fungerer på mikroniveau.