Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Let sedering kan reducere angsten

Respiratorbehandling. Patienter, som får en let sedering under respiratorbehandling, oplever at kunne kommunikere bedre end tungt sederede patienter. Det har den positive konsekvens, at patienterne i tillæg bliver mindre bange.

Fag & Forskning 2020 nr. 2, s. 29

Af:

Redaktionen

Critical Care Nursing

Roberts M, Bortolotto SJ, Weyant RA, Jock L, LaLonde T, Henderson A.
The Experience of Acute Mechanical Ventilation From the Patient's Perspective 
Dimens Crit Care Nurs. 2019 Jul/Aug;38(4):201-12.
doi: 10.1097/DCC.0000000000000361

Introduktion: Retningslinjerne for smertestillende behandling, motorisk uro og delirium har påvirket praksis til en lettere sedation af patienter i forbindelse med respiratorbehandling. Denne praksis har medført forbedrede kliniske resultater, men det er uvist, hvordan det har påvirket patienternes oplevelse. Formålet med dette studie var derfor at undersøge patienters oplevelse af en lettere sedation under respiratorbehandling. 

Metode: Studiet anvendte både kvantitativ og kvalitativ metode. Der blev brugt simple ja/nej spørgsmål, og hver 10. patient blev desuden inviteret til at deltage i et kvalitativt interview.
Patientpopulation: Patienter, som har været i akut respiratorbehandling i mindre end 14 dage.

Resultater: I alt 130 patienter deltog i det kvantitative studie og 15 patienter i kvalitative interview. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 60 år og blev behandlet med respirator i gennemsnitligt 4,6 dage. 56 pct. af de patienter, som ikke kunne kommunikere, rapporterede, at de følte sig bange, mens 33 pct. af dem, som kunne kommunikere, følte sig bange (p<0,027). Ved det kvalitative studie fremkom følgende tre temaer: 1) Oplevelsesmæssige følelser versus viden eller genkaldelse af begivenheder, 2) Kommunikationsproblemer eller nedsat evne til at kommunikere, 3) Tilstedeværelse af fysisk og/eller følelsesmæssig smerte og tab af kontrol. 

Diskussion: En lettere sedation af patienter i respiratorbehandling medførte en oplevelse af mere sammenhæng og deltagelse i plejen. Undersøgelsen indikerer, at patienter har primært stress, som er forbundet med manglende evne til at kommunikere i forbindelse respiratorbehandling. Desuden oplevede patienterne frygt, angst og manglende kontrol, hvis de ikke kunne kommunikere optimalt. 

Konsekvenser for praksis: Effektiv kommunikation har en afgørende betydning i det menneskelige samspil. For at gøre kommunikationen med patienter i respiratorbehandling så optimal som muligt, viser dette studie vigtigheden af at anvende de redskaber, der allerede findes til dette formål, bl.a. let sedering frem for tung sedering. 


Af: Kirsten Specht, postdoc, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH, Ortopædkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.