Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Er sundhedsprofessionelle ledere rustet til at håndtere en pandemi?

Ledelse. En spørgeskemaundersøgelse viser, at lederuddannelse og erfaring er nødvendig, når en pandemi skal håndteres og styres effektivt i sundhedsvæsenet.

Fag & Forskning 2021 nr. 2, s. 22

Af:

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur, ph.d.

Introduktion. Svaret er overordnet set ja, men det kommer i høj grad an på, hvilken type leder det er. Er det en mellemleder, en leder uden formel

videreuddannelse og/eller en leder med mindre end to års ledelseserfaring, bør organisationer fremover være særligt opmærksomme på at yde støtte til disse personer i krisesituationer som covid-19.

Metode. Ovenstående fund er genereret på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført på Sjællands Universitetshospital blandt alle ledere med personaleansvar på kliniske og parakliniske afdelinger. Undersøgelsens formål er at generere viden til fremtidig ledelse under kriser og efter kriser på baggrund af de første fire ugers erfaringer fra ledere med personaleansvar under covid-19-pandemien 2020.

Undersøgelsens fund er baseret på et online spørgeskema udviklet specifikt af forskergruppen til hospitalsansatte frontline-ledere med personaleansvar.

Første del af spørgeskemaet omhandler deltagernes faglige baggrund, ledelsesniveau, antal års erfaring som leder, lederuddannelse og om deltageren havde personaleansvar. Derefter blev deltagerne bedt om at besvare 27 spørgsmål vedrørende deres oplevelse af covid-19-situationen inden for de første seks uger. De 27 spørgsmål er fordelt på fire domæner: 1) kommunikation, 2) koordinering og beslutningstagning, 3) samarbejde (internt og eksternt) og 4) bekymringer (inklusive værdier og holdninger).

I alt blev 160 ledere fra 18 kliniske og seks parakliniske afdelinger inviteret til at udfylde spørgeskemaet, og i alt 115 (72 pct.) gennemførte undersøgelsen.

Resultater. Undersøgelsen byder på mange interessante og anvendelige fund, som kan guide organisationer i håndtering af fremtidige krisesituationer på ledelsesniveau. Helt specifikt er det relevant at fremhæve følgende resultater:

Ledelsesniveau: Undersøgelsen fandt signifikante forskelle i spørgsmål vedrørende bekymringer i forhold til at arbejde i overensstemmelse med egne værdier og holdninger. Her svarede mellemlederne oftere end afdelingslederne, at de ikke var i stand til dette.

Lederuddannelse: Med hensyn til koordinering og beslutningstagning oplevede flere ledere med en formel lederuddannelse, at de havde de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at håndtere situationen sammenlignet med ledere, som ikke havde en formel uddannelse.

Erfaringsniveau som leder: Lederne med mindre end to års erfaring svarede, at de aldrig eller næsten aldrig oplevede, at de havde de nødvendige kompetencer til effektivt at styre covid-19-situationen sammenlignet med ledere med mere end fem års erfaring.

Diskussion og konsekvenser for praksis. Om end flere af ovenstående resultater måske ikke er overraskende fund, er det dog resultater, som kærkomment belyser vigtigheden af lederes kompetencer særligt i krisetider og ikke mindst udpeger og prioriterer særlige indsatsområder.

Af Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur, ph.d., Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms Videncenter - Ressourcer og Innovation.