Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Fysisk aktivitet på trods af knoglemetastaser

Knoglemetastaser. Fem anbefalinger om træning til patienterne kan dels forbedre integration af træningsprogrammer, dels øge klinikernes viden om feltet.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 28

Af:

Sasja Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

ff1-2022_jc_knoglemetastaser

Campell KL, Cormie P, Weller S et al. 
Exercise Recommendation for People With Bone Metastases: Expert Consensus for Health Care Providers and Exercise Professionals
JCO Oncology Practice, https://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/OP.21.00454

Introduktion. Patienter med knoglemetastaser får sjældent anbefalinger og/eller onkologisk vejledning i, hvad de må og ikke må i klinisk praksis. De ender derfor ofte uden den rette støtte og hjælp til at kunne fungere i en hverdag. 

Metode. Denne artikel omhandler specifikt anbefalinger om træning til patienter med knoglemetastaser og er publiceret af en international arbejdsgruppe, Internationale Bone Metastases Exercise Working Group. Den er udarbejdet efter eksisterende evidens (systematisk review), ekspert-konsensus og survey blandt klinikere. 
I alt fem anbefalinger fremkom efter ovenstående fremgangsmåde: 

Resultater. 

  1. Før træning bør der udføres en vurdering af risikoen for skeletkomplikationer ved træning. 
  2. Konsultation med patientens medicinske team bør etables med henblik på at indhente vigtige medicinske oplysninger og etablere dialog. 
  3. Fagprofessionelle, som er bedst egnede til håndtering af denne population, er fysioterapeuter og kliniske træningsfysiologer (eller tilsvarende), som har supplerende viden om træning til kræftpatienter. 
  4. Klinisk vurdering og dømmekraft bør anvendes til at overveje, om træningstest er nødvendig. 
  5. Motion på recept bør følge standardanbefalingerne for træning som skitseret af International Exercise Guidelines for Cancer Survivors med større vægt på justering af kroppen (postural alignment), kontrolleret bevægelse, korrekt teknik og hensyntagen til knoglelæsionens placering og præsentation.

Diskussion. Ultimativt bør den vurderede risiko for skeletkomplikationer opvejes mod potentielt udbytte for helbredet på baggrund af dialog mellem patienter og sundhedsprofessionelle.

De fem anbefalinger giver således en indledende ramme for at forbedre integrationen af træningsprogrammer hos patienter med knoglemetastaser.

De bidrager med essentiel viden til de klinikere, som ikke ved, hvad de må anbefale til patienter med knoglemetastaser - og et håb om, at patienterne på sigt hurtigt henvises til den rette støtte og hjælp. 

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms Videncenter – Ressourcer & Innovation.