Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

"Sygepleje udført af sygeplejersker har direkte betydning for patientsikkerheden"

Der er belæg for at sige, at sygepleje øger patientsikkerheden, men argumentationen skal styrkes og anvendes klogt, så samarbejdspartnere fornemmer, at der er forskningsbaseret viden bag udsagnet.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 75

Af:

Gitte Bunkenborg, intensivsygeplejerske, ph.d., lektor

Gitte Bunkenborg
Gitte Bunkenborg
”Det er som om alt, hvad vi gør, kan og skal have betydning for patientsikkerheden – og hvad betyder det egentlig?” sukkede en god kollega på et møde, hvor jeg netop havde foldet mig ud om patientsikkerhed, som har været en væsentlig del af mit forskningsfelt siden starten på min ph.d. for 13 år siden.

Jeg studsede, men forstod så godt, hvor de ord kom fra, for der har været stor udvikling i fremhævelsen af sygepleje og patientsikkerhed.

Da jeg som spirende forsker skrev ph.d. om en flig af patientsikkerhedsarbejdet, var det ikke et hot emne.

Det blev forbundet med kvantitative opgørelser over UTH’er og med organisatorisk strukturering af kliniske processer og arbejdsgange for at forbedre udvalgte patientsituationer og ikke så meget med egentlig sygepleje.

Men særligt inden for de seneste år er patientsikkerhed og sygepleje oftere og oftere blevet nævnt i én og samme sætning. Hvorfor nu lige det, og er det, som antydet, for meget? 

Patientsikkerhed handler om at undgå, at patienter lider skade af at være i kontakt med sundhedsvæsenet, altså at forebygge at patientens situation forværres på grund af måden, vi, systemet, håndterer patienten på.

I Danmark har vi haft en meget organisatorisk tilgang til patientsikkerhed, hvor indberetning af hændelser skulle føre til organisatorisk læring.

Dog uden særlig fokus på kvaliteten af og vilkårene for den enkelte faggruppes kerneydelser.

Sygeplejersker sigter mod at varetage patienters sikkerhed, både i arbejdet tæt på patienten og i ledelse af patientforløb.

Den voksende sygeplejerskemangel og mange sygeplejerskers behov for at tydeliggøre, hvad faget går ud på, og hvilken betydning sygeplejerskemangel har for patienterne, har medført øget anvendelse af argumentationen, at sygepleje udført af sygeplejersker spiller en rolle for patientsikkerheden.

Vi skal styrke argumentationen og anvende den klogt, så den ikke udvandes og efterlader samarbejdspartnere med samme oplevelse som min førnævnte gode kollega.

Når det er sagt, så er der belæg for at sige, at sygepleje styrker patientsikkerheden.

Adskillige undersøgelser har vist, at patient:sygeplejerskeratioen har betydning, og at sygeplejerskers uddannelsesniveau, autonomi, dokumentation og kommunikation understøtter patienters sikkerhed i mødet med sundhedsvæsenet.

Det er vigtigt at understrege, at sygeplejerskers arbejdsmiljø, kombineret med få ressourcer og med kompleksiteten i den enkelte patients situation i høj grad udfordrer patienters sikkerhed.

Vi ved en del, men der er behov for mere forskningsbaseret viden om forholdet mellem sygepleje og patientsikkerhed, som derfor bliver ved med at være en vigtig del af mit forskningsfelt.

Aktuelt i projektet 'The Region Zealand SPI project – Safe by Patient Involvement’, hvor patienters perspektiv på egen tryghed og sikkerhed belyses, og hvor patienter inddrages aktivt i udvikling af en praksis, der kan styrke deres sikkerhed, når de befinder sig i en overgang mellem sektorer eller internt på sygehus. 

Gitte Bunkenborg er intensivsygeplejerske, ph.d., lektor i klinisk sygepleje, Anæstesiologisk afdeling Holbæk Sygehus og Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet.