Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Tidstro registrering på patientstuerne giver tillidsfulde relationer

Patientinvolvering. Ordet ’tidstro’ dækker over dokumentation uden forsinkelse direkte på patientstuen i samarbejde med patienten.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 27

Af:

Kirsten Specht, lektor, sygeplejerske, ph.d., MPH

ff1-2022_jc_patientinvolvering

Jepsen JH, Hellerup M, Specht K. 
Orthopaedic nurses’ experiences with real-time documentation in a high-tech ward: A qualitative study.
Int J Orthop Trauma Nurs. 2021 Sep 9;100901. doi: 10.1016/j.ijotn.2021.100901. Online ahead of print. PMID: 34865991

Introduktion. Ved tidstro dokumentation er der etableret stationære PC’er på patientstuerne. Sygeplejersker læser og dokumenterer tidstro i patientjournalerne sammen med patienterne på patientstuerne i stedet for at forlade patienterne for at læse og dokumentere på et kontor væk fra patienterne.

Tidligere havde sygeplejersker læst patienternes journal, før de mødte patienterne, men den nye arbejdsgang medførte, at sygeplejerskerne skulle læse i patientjournalerne sammen med patienterne på patientstuerne. Formålet med studiet var at undersøge sygeplejerskers oplevelser af tidstro dokumentation på patientstuerne i et ortopædkirurgisk sengeafsnit. 

Metode. Studiet var kvalitativt med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Data blev indsamlet via tre semistrukturerede fokusgruppeinterview med i alt 18 sygeplejersker på et dansk hospital i oktober - november 2020. Data blev analyseret med inspiration fra Paul Ricoeurs fortolkningsteori.

Resultater. Gennem strukturanalysen fremkom fem temaer:

  1. Sygeplejerskerne var skeptiske i begyndelsen og ude af deres komfortzone, 
  2. Implementering krævede støtte fra ledelsen og kolleger, 
  3. Mere tid med patienterne medførte bedre relationer, men sygeplejersker savnede tid til refleksion med kolleger,
  4. Øget patientinddragelse kunne give udfordringer, 
  5. Dokumentation blev en mere integreret del af sygeplejen. 

Diskussion. Fundamentals of Care Framework (FoC) skitserer tre kernedimensioner for at levere grundlæggende sygepleje af høj kvalitet: Relationer, integration af sygeplejen og konteksten for sygeplejen. Tidstro dokumentation kan bidrage til, at sygeplejersker fortløbende bliver understøttet i at udvikle tillidsfulde relationer med deres patienter. 

Konsekvenser for praksis. Tidstro dokumentation på patientstuerne kan anbefales, da det giver mere tid sammen med patienterne og kan give tillidsfulde sygeplejerske-patient relationer. Dette kan være med til at sikre, at patienternes essentielle behov (fysiske, psykosociale og relationelle) bliver mødt og dermed højne kvaliteten af sygeplejen. 

Kirsten Specht, lektor, sygeplejerske, ph.d., MPH, Ortopædkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.