Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Daglig screening kan redde liv

Især hypoaktive patienter opdages ved screening.

Fag & Forskning 2022 nr. 3, s. 19-20

Af:

Sussi Boberg Bæch, journalist, cand.scient., ph.d.

ff3-2022_trialog_oploeft_1

Delirøse patienter med hypoaktiv eller blandet delirium er de patienter, som har flest gener og oplever de værste konsekvenser af tilstanden, viser observationelle studier (14). 

”Som sundhedspersonale opdager vi simpelthen ikke de hypoaktive delirøse patienter. Samtidig er det de patienter, som har størst risiko for negative konsekvenser, så det synes jeg, er vigtigt, at vi er opmærksomme på,” siger Marie Oxenbøll Collet. 

Det hele falder tilbage på en manglende screening. 

”Hvis vi systematisk gennemgår alle vores patienter hver dag – og ikke kun de patienter, vi vurderer, er i risiko for at få delirium – så finder vi også de patienter, der sidder alene inde på stuen og ikke gør væsen af sig,” siger hun.

”Det er de patienter, som har det allerværst, fordi de overlades til sig selv. Ved at opdage delirium hos de patienter får vi en skærpet opmærksomhed, der gør, at vi kan behandle tilstanden,” forklarer hun. 

Hun opfordrer derfor til at screene alle patienter på alle sengeafdelinger helst et par gange om dagen, da delirium er en svingende tilstand. De bedste redskaber til hurtig screening er redskaberne 4AF, B-CAM, CAM-ICU og ICDSC (se Boks herunder).

”På mange intensivafdelinger screener vi efterhånden rutinemæssigt for delirium, men på de almindelige sengeafdelinger, på plejecentre og i hjemmeplejens akutteams, oplever jeg, at det ikke er en del af den almindelige praksis. F.eks. kender jeg ikke til, at der er udviklet redskaber til brug ved deliriumscreening i den primære sektor,” vurderer Marie Oxenbøll Collet. 

Delirium giver berøringsangst

Den mangelfulde praksis kan bl.a. hænge sammen med en berøringsangst for at tale om delirium, vurderer Tina Pico. 

”Mange sygeplejersker oplever, at de taler ned til patienterne og bliver pinligt berørte, når de i forbindelse med screening for delirium skal stille spørgsmål i stil med “vil en sten flyde på vandet?” eller ”vejer et kilo mere end to kilo?” I nogle tilfælde kan de næsten ikke få sig selv til at stille spørgsmålene, selvom de reelt godt ved, at det er den eneste måde at finde ud af, om patienterne har delirium,” fortæller hun. 

Men det handler blandt andet om at starte samtalen på den rigtige måde. 

”Vi får en naturlig start på samtalen ved f.eks. at sige ”vi ved, at hjernen ligesom resten af kroppen kan blive påvirket af et sygdomsforløb, så derfor stiller jeg dig lige et par spørgsmål, som kan hjælpe os med at vurdere, hvordan du har det”,” siger hun. 

Screeningsredskaber

Her er tre af de hyppigst anvendte redskaber til screening for delirium. Redskaberne er validerede og skal anvendes systematisk f.eks. i hver vagt. De kan alle udføres på stuen hos patienten. Det anbefales at oplære sundhedspersonalet i brugen af værktøjerne (11).

BCAM (15) og CAM-ICU
CAM (Confusion Assessment Method) tager mindre end to minutter at udføre, hvor i alt fire punkter vurderes. Delirium er til stede, når de to første punkter og enten punkt 3 eller 4 er positive:

 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb
 2. Uopmærksomhed
 3. Ændret bevidsthedsniveau
 4. Uorganiseret tankegang.

BCAM (Brief Confusion Assessment Method): Til patienter på almindelige sengeafdelinger.
CAM-ICU (Confusion Assessment Method – Intensive Care Unit): Til kritisk syge intuberede patienter på intensivafdelingen.
Kilde: 16

4AT: 4 A’s test
Til hurtig indledende vurdering af delirium. Tager to minutter. 4AT indeholder fire elementer:

 1. En rating af patientens bevidsthedsniveau (score 0 eller 4)
 2. En kort test af orientering i tid, sted og egne data (score 0-2)
 3. En kort opmærksomhedstest (årets måneder bagfra) (score 0-2)
 4. Vurdering af, om der er sket en akut ændring eller udsving i patientens bevidsthedsniveau inden for de seneste to uger (score 0 eller 4).
  Kilde: 17

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)
Til identifikation af kritisk syge patienter med delirium. Består af otte punkter, hvor patienten kan opnå en score på 0 eller 1 point for hvert punkt. Patienten har delirium ved en score på mindst 4.
De otte punkter er:

 1. Ændret bevidsthedsniveau: Hvor vågen er patienten?
 2. Uopmærksomhed: Kan patienten følge en simpel instruks?
 3. Desorienteret: Er patienten klar over, hvor han er, og kan han genkende folk?
 4. Hallucinationer eller vrangforestillinger: Oplever patienten ting, der ikke er der, eller er bange for mennesker og ting omkring sig?
 5. Psykomotorisk agitation eller sløvhed: Er patienten hyper- eller hypoaktiv eller en blanding deraf?
 6. Upassende tale eller sindsstemning: Siger patienten upassende ting, eller passer reaktionen ikke til situationen?
 7. Søvn/vågen-cyklus: Sover patienten mere end fire timer om dagen eller mindre end fire timer om natten? 
 8. Svingende symptomer: Svinger deliriumsymptomerne fra vagt til vagt?

Kilde: 18