Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Brystkirurgi påvirker kvinders kropsopfattelse

Kropsbillede. Kvinder har behov for støtte og vejledning fra specialiserede sygeplejersker i forløb med onkoplastisk brystkirurgi.

Fag & Forskning 2022 nr. 4, s. 39

Af:

Lene Rasmussen, sygeplejerske, cand.scient.

“At least there is something in my bra”: A qualitative study of women’s experiences with oncoplastic breast surgery.

Stine Thestrup Hansen & Lene Willemoes Rasmussen.
“At least there is something in my bra”: A qualitative study of women’s experiences with oncoplastic breast surgery.
Journal of Advanced Nursing. Vol. 78 (10): 3304-19. Doi.org/10.1111/jan.15309. 

 

Introduktion. Det er i dag muligt at tilbyde nyere operationsteknikker med onkoplastisk brystkirurgi i form af primær rekonstruktion eller omplacering af væv til kvinder diagnosticeret med brystkræft. Tilbuddet om onkoplastisk brystkirurgi samtidig med beskeden om en brystkræftdiagnose kan være overvældende, for hvad indebærer det? For kvinderne kan det at gennemgå brystkræftbehandling med onkoplastik være et længerevarende forløb.
Formålet med studiet var at undersøge 1) Kvinders oplevelser med onkoplastisk brystkirurgi og 2) Hvordan den samlede kræftbehandling påvirker kvinders kropsopfattelse. 
 

Metode. Syv kvinder diagnosticeret med brystkræft, og som havde sagt ja til onkoplastisk brystkirurgi, deltog i to semistrukturerede interviews. Første interview var umiddelbart efter deres primære brystkirurgi, mens det andet interview blev holdt ca. seks måneder efter. Til interview-ene blev anvendt en interviewguide inspireret af Bob Prices' body image-model. Interviewene blev optaget og efterfølgende transskriberet, og der blev udfærdiget en tematisk analyse inspireret af Braun and Clarke. I analysen blev Merleau-Pontys body image-begreb om tidsmæssige og kulturelle aspekter anvendt.
 

Resultater. Analysen afdækkede følgende temaer: 1) Kræftbehandlingen må prioriteres, 2) Patienterne er styret af lægens vurderinger, 3) At redefinere sig selv, 4) ”I det mindste er der noget i min BH”, og 5) Ønsket om en plan for mine nye bryster.

I deres kropsopfattelse pendulerede kvinderne frem og tilbage mellem den kropslige person, de var før deres kræftdiagnose, og hvordan de fremover skal leve med en forandret krop.
 

Diskussion. Fundene tyder på, at onkoplastisk brystkirurgi er et komplekst forløb for kvinderne, og at nogle fortsat er kriseprægede grundet brystkræftdiagnosen og et forandret kropsbillede efter et halvt år. Fundene stemmer overens med andre undersøgelser, der viser, at det har stor betydning for kvindernes mestring af forløbet, hvordan kirurgen fagligt og personligt håndterer informationen om brystkræftdiagnosen og det onkoplastiske forløb. I forhold til sygeplejerskens rolle viser fundene, samstemmende med andre undersøgelser, at der er et behov for støtte og vejledning fra specialiserede sygeplejersker i onkoplastiske forløb.
 

Implikationer for praksis. Tilbuddet om onkoplastisk brystkirurgi bør i samtalen mellem patient, sygeplejerske og læge tage udgangspunkt i patientens kropsbevidsthed og de sociale, kulturelle og psykologiske erfaringer patienten har med sig. 

Lene Rasmussen, sygeplejerske, cand.scient. lner@regionsjaelland.dk og Stine Thestrup Hansen, sygeplejerske, ph.d., Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.