Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Positiv dansk holdning til involvering af pårørende

Pårørende. Sygeplejerskers holdninger til at involvere patientens familie i pleje og behandling varierer signifikant på tværs af de europæiske lande.

Fag & Forskning 2022 nr. 4, s. 37

Af:

Hanne Konradsen, professor i sygepleje, ph.d.

Nurses’ attitudes towards family importance in nursing care across Europe.

Shamali M, Esandi Larramendi N, Østergaard B, Barbieri-Figueiredo M, Brødsgaard A, Canga-Armayor A et al.
Nurses’ attitudes towards family importance in nursing care across Europe.
J Clin Nurs. 2022 Published ahead of print https://doi.org/10.1111/jocn.16456

 

Introduktion. Forskning har vist, at der er fordele ved at involvere patientens familie i pleje og behandling. Når et menneske møder sygdom, vil sundhedstilstanden i familien også blive påvirket. Patient og familie indgår derved i et afhængighedsforhold, og involvering af familien i pleje og behandling har betydning for oplevelse af kontrol over situationen, familiefunktion og oplevelse af støtte fra sundhedsprofessionelle. Sygeplejersker har en særlig position til at kunne involvere familier, og derfor er viden om deres holdninger hertil vigtigt. 
 

Metode. Studiet blev designet som et cross-sectional-studie, hvor der blev indsamlet data ved hjælp af et spørgeskema. I alt 8.112 sygeplejersker fra 11 lande deltog, herunder 1.720 sygeplejersker fra Danmark. Det anvendte spørgeskema var ’Families Importance in Nursing Care – Nurses Attitudes’, som er valideret på dansk.
 

Resultater. Der blev fundet signifikante forskelle i sygeplejerskers holdninger på tværs af de europæiske lande. Derudover var følgende faktorer associeret til flere positive holdninger: høj alder, videreuddannelse, højere anciennitet, at ansættelsesstedet havde en strategi for involvering af familier og selv at have erfaring med alvorlig sygdom i egen familie. Associeret med færre positive holdninger var: at være mand eller at arbejde på et hospital.
 

Diskussion. Generelt er sygeplejerskers holdninger til at involvere patienters familie i pleje og behandling positive. Der findes dog også gode muligheder for at øge de positive holdninger for denne involvering, også i Danmark. Det vil være vigtigt i fremtiden, idet familien bidrager med over 80 pct. af den støtte og hjælp, der ydes til patienter med kronisk sygdom på tværs af de europæiske lande. Der findes givetvis en række forskellige faktorer, som indvirker på sygeplejerskers holdninger – faktorer, der kan udforskes i fremtidige studier.
 

Konsekvenser for praksis. Studiet peger på, at det er vigtigt for ledere at fokusere på sygeplejerskers holdninger til familieinddragelse, og hvordan praksis for familieinvolvering kan styrkes.

Der er også et behov for, at undervisere fokuserer på behovet for specifik undervisning i familie-inddragelse på såvel præ- som postgraduat niveau.
 

Forfatterens kommentarer. Resultaterne viste, at danske sygeplejersker har mere positive holdninger til involvering af familie end gennemsnit. Når man kigger på specifikke undergrupper af spørgeskemaet, så scores der mere positivt i forhold til familie som en ressource, men mindre positive holdninger i forhold til familie som ressource i dialogen og familie som organisatorisk ressource i forhold til gennemsnittet af alle lande.


Hanne Konradsen, professor i sygepleje, ph.d., Hanne.konradsen@regionh.dk