Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 1997 - 8

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Et boligcenter for sygepleje

Arbejdet på SAMU Socials centre for sygepleje til hjemløse er ikke for sarte sjæle. Kropslus, fnat og andre sygdomme, hvis behandling de fleste kun har hørt om under sygeplejeuddannelsens teori, hører ikke til sjældenhederne.

Man får så meget igen

Chefsygeplejerske Odile Gaslonde kører Paris tynd i metroen for at koordinere sygeplejen i de tre centre for sygepleje. Hun har været med fra starten til at bygge projekt SAMU Social op.

De får for lidt klinik og alt for meget eksamen

Nyuddannede læger har hovederne fulde af teori og udenadslære, men de mangler erfaring med praktiske håndgreb og patientkontakt, konkluderer en evalueringsrapport om lægeuddannelsen. Rapporten anbefaler blandt andet, at de medicinstuderendes praktikophold på kliniske afdelinger tilrettelægges bedre, så de kommende læger sikres træning i klinisk arbejde. Det vil også komme sygeplejerskerne til gode, mener sygeplejedirektør ved Bispebjerg Hospital, Els Johansen, der har været med til at gennemføre evalueringen af lægeuddannelsen.

Her bliver stud. med.'erne mere praktiske

At de lægestuderende mangler træning i basale kliniske færdigheder, var man godt klar over på Rigshospitalet, inden evalueringsrapporten om lægeuddannelsen blev offentliggjort. I et samarbejde med Københavns Universitet åbnede Rigshospitalet sidste sommer Laboratorium for Kliniske Færdigheder. Her kan de lægestuderende øve sig på dukker og frivillige raske mennesker, inden de skal ud og møde de rigtige patienter på afdelingerne. På længere sigt er det muligt, at også andre faggrupper vil få adgang til laboratoriet.

Borgerne må kigge i personalemapper

Som skatteborger har man ret til indsigt i den offentlige forvaltning, og det gælder også spørgsmål, der angår den enkelte offentligt ansatte. Grænsen går ved oplysninger, der angår den enkeltes privatliv. Alle har fx ret til at få at vide, om en sygeplejerske har fået lokalløn eller skriftlige advarsler.

Var lammet og sanseløs men ved fuld bevidsthed

''Jeg er klar over, at det er vanskeligt at kommunikere med et stenansigt, der ikke kan give respons. Men det er vigtigt aldrig, aldrig at tale og handle hen over patienten,'' skriver 'Gutte', der med et svært tilfælde af polyradiculitis var totalt lammet og næsten sanseløs, med ved fuld bevidsthed. Også de første tre måneder på intensiv afdeling, hvor hun gradvist og ganske langsomt genvandt sanser og førlighed. 'Gutte' var hospitaliseret i otte måneder, og beretter her om sine oplevelser af pleje og behandling.

Nødhjælp til manden på risten

Sygeplejersker er de medicinske nøglepersoner i SAMU Social, som kører ud i Paris' gader i minibusser for at møde posedamen, manden på risten og alle de andre hjemløse på samfundets allerlaveste bund. Inden for de sidste år er antallet af hjemløse i ''lysenes by'' vokset stort.

Fag

At række efter stjernerne

Det er vanskeligt at nå det optimale med sin sygepleje, men med primærsygeplejen kommer vi tæt på den individuelle, helhedsorienterede sundheds- og sygepleje. I hvert fald er det nok her, at patient, sygeplejerske og pårørende har størst mulighed for at opnå en fælles forståelse for de problemer, der måtte være i situationen.

Katie Eriksson - lidelsen i fokus

Den finske sygeplejeforsker Katie Eriksson medinddrager patientens forhold til religionen i sin omsorgsteori, og det er måske lige her, at mange ikke kan følge hende. Men ved at inddrage den åndelige dimension i sygeplejen bliver det muligt at yde omsorg til hele mennesket. Katie Eriksson provokerer ved at introducere begrebet plejelidelse, der kan have form af magtudøvelse, straf eller mangel på omsorg. Hendes budskab er, at lidelse forårsaget af plejen skal fjernes.

Faglig information

Guillain-Barrés syndrom

Polyradiculitis acuta – eller Guillain-Barrés syndrom, som sygdommen også kaldes – er hurtigt indsættende lammelser af nerverne til underekstremiteter, krop og overekstremiteter, eventuelt også kranienerver. Her gennemgås sygdomsbillede, behandling og prognose.