Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Børneopdragelse på dansk

Sygeplejersken 1998 nr. 32, s. 25

Af:

Redaktionen

At opdrage sine børn er aldrig nogen let opgave – men at gøre det i et land med en helt anden kultur end ens egen, kan være helt uoverskueligt. For at bygge bro mellem danske og palæstinensiske opdragelsesnormer har sundhedsplejerske Grethe Hjul Mandrup lavet videofilmen 'En god start i livet' – en vejledning til de arabiske familier om danske værdier og opdragelsesmetoder.

Grethe Hjul Mandrup har i mange år arbejdet som sundhedsplejerske i Gjellerupparken i Århus blandt flygtninge og indvandrere fra Mellemøsten. Senest har hun haft orlov for at læse på Center for Mellemøststudier på Odense Universitet, hun har været på to studiebesøg i Libanon og lavet eksamensopgaver om palæstinensernes netværk og selvforståelse og om værdier og normer funderet i islam.

''Ifølge Profeten Mohammad opfattes det 0-5-årige barn som uvidende og uskyldigt, barnet skal elskes og forkæles, og man kan ikke stille krav til børn i den alder. 5-10-årsalderen kaldes 'retledningsalderen' og i 10-15-årsalderen opdrages piger og drenge til at opfylde deres roller som mand og kvinde. Jo ældre børnene bliver, desto tættere knyttes de til familien,'' fortæller Grethe Hjul Mandrup.

''I Danmark går vi omvendt ud fra, at børnene udvikler sig trin for trin fra de er ganske små, og at forældrene aktivt kan støtte deres udvikling. Lighed og demokrati er nogle af de bærende værdier, og opdragelsen sigter mod at gøre barnet til et selvstændigt individ, uafhængigt af sin familie,'' siger Grethe Hjul Mandrup.

For at kunne give børnene en opdragelse, der rækker hen over begge normsæt, kræver det blandt andet, at forældrene helt præcist ved, hvilke forventninger barnet vil møde fra det danske samfund. Det giver videoen sit kontante bud på – en præcisering af normer, som vel også de færreste danskere har gjort sig klart.

Videoen varer 25 minutter. Den har arabisk speak og danske undertekster, og der følger et lille teksthæfte med.