Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 1998 - 32

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Spilleregler for indflydelse

Politikere og embedsmænd holder af veldokumenterede forslag. Derfor skal sygeplejersker lære en administrativ kulturs spilleregler, hvis de vil have indflydelse på placeringen af sundhedsvæsenets ressourcer. Sygeplejerskerne skal også kende deres besøgelsestid, når fremtidens målemetoder for succes bliver udviklet. Det sker allerede.

Vækst baseret på bedre udnyttelse af ressourcer

Sundhedsvæsenet er højt prioriteret af politikerne i disse år. Alligevel er der meget snævre økonomiske rammer for vækst på området. Det fremgår af de ansvarlige myndigheders egen analyse af fremtidsudsigterne frem til år 2005.

Psykisk tortur i Danmark

Efter seks år i asylmyndighedernes hænder er en flygtning fra Irak erklæret 100 procent invalid. Undervejs er hans familie blevet splittet og ødelagt af myndighederne, der blandt andet lod en falsk oplysning cirkulere for at få manden, som har FN-flygtningestatus, ud af Danmark.

Vidner til menneskelig nedbrydning

Sygeplejersker i asylcentre arbejder med mennesker, som har tortur og krig bag sig og en uvis fremtid foran sig. Samtidig nedbrydes de fysisk og psykisk af udlændingemyndighedernes ofte årelange sagsbehandlinger. Sygeplejersker fra Dansk Røde Kors asylcenter på Stevns fortæller om umenneskelige ventetider, dansk dobbeltmoral og uforståelige afgørelser i flygtningesager. Det hænder sågar, at torturofre sendes tilbage til deres bødler.

I HVERT NUMMER

Fag

Så blev vi sygeplejersker ...!

Efter 45 måneder i sygeplejeverdenen kan jeg se, at vores rektor fik ret, da hun knap fire år i forvejen bød os velkommen med ordene: I får ikke en uddannelse, men I kan tage en uddannelse...! Vi fik ikke noget foræret; der var kun én selv til at gøre indsatsen, og der blev lang vej fra den første dag, hvor vi terpede hinandens navne, og til den dag, hvor vi sad på Sønderborg Slot til dimissionen. Et essay om et helt studieforløb.

Studieophold i udlandet kan tiltrække unge

Sygeplejeskolen i Vestsjællands Amt har gode erfaringer med udveksling af studerende og lærere ikke mindst gennem Nordisk Råds udvekslingsprogram Nordplus. Skolen har blandt andet kontakt til Finland, hvor både uddannelse og sundhedsvæsen er en del anderledes end i Danmark.

Faglig information