Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Det gode CV

Et cv skal fremhæve karakteristika ved ansættelsesforløbene hos den sygeplejerske, der har skrevet det. Men det er vigtigt at skelne imellem oplysninger, der er relevante for arbejdsgiveren og det private. Kurser i mavedans og pileflet hører ikke hjemme i et cv.

Sygeplejersken 1999 nr. 46, s. 25-26

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

Sæt dit cv på nettet og få fat i dit drømmejob før de andre. Det lyder besnærende, men det er ikke så let at skrive et cv, der er kort, kontant og samtidig præcist og levende.

Curriculum vitæ forkortes i dagligdags tale til cv. Det betyder levnedsløb eller levnedsbeskrivelse og kommer af det latinske currere, løbe, og vitae, livets.

Sygeplejersker kan lægge deres profil ind på Sygeplejerskens hjemmeside Sygeplejerskens Forum og opnå den fordel, at et konkret jobønske dermed kan matches med en ledig stilling. Sygeplejersken får ved en simpel søgning besked om, hvor mange ledige stillinger der er i et geografisk afgrænset område ­ fx Nordjyllands Amt ­ som passer til det job, sygeplejersken har ønsket.

Muligheden for at finde drømmestillingen forstærkes ved, at stillingsannoncer findes på hjemmesiden allerede om torsdagen i den uge, hvor Sygeplejersken udkommer fredag.

På længere sigt vil jobsøger og arbejdsgiver via Sygeplejerskens Forum kunne komme direkte i kontakt med hinanden.

Tæt på en opskrift

Et godt cv findes der ikke en sikker opskrift på, men det kan deles op i tre hovedpunkter:

 • karriereforløb
 • teoretisk uddannelse
 • personlige oplysninger

Det indeholder altid følgende elementer:

 • overskrift
 • personlige data: navn, fødselsdato eller alder, adresse og telefonnummer, evt. både privat og på arbejde, familiære forhold (gift, ugift, børn)
 • tidligere ansættelser
 • uddannelse
 • supplerende kurser
 • deltagelse i udvalg eller foreninger
 • oplysning om edb-kendskab
 • fritidsinteresser

Et cv kan udarbejdes kronologisk eller ud fra de kompetencer, du har. Det skal ­ ud over ansættelser ­ fortælle, hvilke opgaver du har haft på dit arbejde, og hvilke resultater du har opnået. Et cv skal gøre det klart, hvad der er det særlige ved den sygeplejerske bag ansøgningen, så modtageren kan danne sig et billede af personen.

Meretes cv

Et eksempel på et kronologisk cv:

Curriculum vitæ

Merete Madsen
Munkerupvej 12
5592 Ejby
Tlf. 66 62 35 17

Jeg er 36 år, gift og har to børn på fem og otte år.

Ansættelsessteder

01.07.96 ­ afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Solvang
01.04.93 ­ 30.06.96 sygeplejerske, gerontopsykiatrisk afdeling Q, ''Tranegården'', barselsorlov i otte måneder
01.01.91 ­ 31.03.93 sygeplejerske, geriatrisk afdeling P, Sønderskov Sygehus, barselsorlov i syv måneder
01.10.89 ­ 31.12.90 primærsygeplejerske, Ejby Kommune

Side 26

Uddannelse

1989 Sygeplejerske, Den Sønderjydske Sygeplejeskole

Kurser

1994 Den demente patient
1995 Normal aldring
1997 Specialuddannelse i geriatrisk sygepleje
1998 Netværksarbejde på plejehjem

Jeg har kendskab til edb på brugerniveau, bruger Internettet ca. en gang om ugen og læser og taler engelsk.

Jeg interesserer mig særligt for sygepleje til skrøbelige ældre og ældre med demens. Jeg har udarbejdet et uddannelsesprogram for sygeplejestuderende i primærsektor, og jeg er leder af projektet ''Mere liv på plejehjemmene.'' Projektet skal kortlægge dagligdagen på fem plejehjem i Nordjyllands Amt med henblik på at identificere initiativer med gunstig effekt på beboernes helbred. Se bilag 1

Siden grunduddannelsen har jeg arbejdet med ældre og fulgt med i dansk litteratur på området. Jeg har deltaget i mange kurser og været kursusleder på kurset ''Gammel, ældre, ældst'' for hjemmehjælpere i amtet i de sidste to år.

I min fritid padler jeg kajak og driver økologisk fåreavl.

Ninas cv

Et cv med vægt på kompetence kan fx se sådan ud:

Nina Nissen
Nældevej 9
2990 Nivå
Telefon 49 48 47 46

Jeg er 42 år, gift og har tre børn på 17, 14 og 10 år.

Siden jeg blev sygeplejerske, har jeg interesseret mig for psykiatrisk sygepleje og sygepleje til mennesker med alkoholproblemer.

Gennem de ansættelser, jeg har haft, har jeg opnået en stor viden inden for områderne kronisk sygdom, misbrugsadfærd og netværk.

Jeg har undervist pårørende til psykisk syge i sygdoms- og symptomlære, deltaget i forebyggelse af alkoholmisbrug i et lokalsamfund og undervist børn og unge om alkohol- og stofmisbrug. Jeg er medforfatter til rapporten: ''Min far sover altid. Om alkoholmisbrug i småbørnsfamilier.''

Jeg er specielt interesseret i undervisning og kommunikation og har gennem årene læst en del litteratur på området.

Jeg har kendskab til edb.

Ansættelsessteder

01.05.95 ­ Sygeplejerske, ungdomspsykiatrisk afdeling, ''Nellikehuset''
01.01.91 ­ 30.04.95 Distriktspsykiatrisk sygeplejerske, Nivå Kommune
01.10.85 ­ 31.12.90 Sygeplejerske, voksenpsykiatrisk afdeling, Østby Sygehus

Uddannelse

1985 Sygeplejerske, Hjørring sygeplejeskole

Kurser

1995 Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje
1998 Intervention i familier med alkoholmisbrug

Fritidsinteresser

Jeg flyver ballon og er sammen med familien.

Meretes og Ninas cv'er er kun eksempler. Det kan godt være, du kan sprælle noget mere, men det er vigtigt at huske, at et cv ikke skal være for langt. Modtageren gider ikke læse fem sider, hvor alt fra blomsterbinding til porcelænsmaling er nævnt. Oplysningerne skal være relevante i en faglig sammenhæng.

Nøgleord: Curriculum vitæ.

Den gode ansøgning