Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kan indlægges på røde papirer

Specialopgave. Sulejma er til fare for sig selv og sine omgivelser og kan derfor indlægges på røde papirer.

Sygeplejersken 2006 nr. 13, s. 30-31

Af:

Annie Juhl-Nöisen, distriktssygeplejersker,

Hanne Frandsen, distriktssygeplejersker

Sulejma opfylder kriterierne for tvangsbehandling, fordi hun er til fare for sig selv og andre. Der er risiko for, at hun sætter ild på sig selv og andre beboere i opgangen, og derfor kan hun blive tvangsindlagt på røde papirer.

Når Sulejma er tvangsindlagt, kan hun tvangstilbageholdes på behandlingsindikation.

Der skal foretages en grundig anamnese af en speciallæge i psykiatri. Man skal være særlig opmærksom på, om Sulejma er disponeret for alkoholisme, dvs. har alkoholiserede forældre, om der er psykisk sygdom i familien, og/eller der har været tale om incestuøse forhold, vold, omsorgssvigt osv.

Der skal være fokus på Sulejmas ressourcer, primære begavelse, uddannelse, familie og netværk, og hun skal udredes somatisk, herunder gennemgå en neurologisk undersøgelse og demenstestning.

Det er vigtigt at se på årsagen til, at Sulejma drikker. Ofte ligger der en psykiatrisk diagnose bag. I tilfældet Sulejma kan det være depression og/eller angst kombineret med dårligt selvværd og had til sig selv.

Behandlingsforslag

For at konkretisere, hvilke tiltag vi ville iværksætte for en patient som Sulejma, har vi opstillet følgende behandlingsforslag:

  • Afrusning
  • Abstinensbehandling
  • Medicinsk behandling, f.eks. medicin mod depression, angst og craving.

Ovenstående må aldrig stå alene, men skal altid tilbydes sammen med samtaler. I dette tilfælde burde man vælge en erfaren psykiatrisk sygeplejerske med en psykoterapeutisk tilgang og særlig interesse for alkoholisme.

  • Der skal indbydes til pårørendesamtaler
  • Der skal planlægges udskrivningskonference med implicerede parter og laves formaliseret udskrivningsaftale eller koordinationsplan 
  • Vi har god erfaring med f.eks. Blå Kors, som tilbyder længerevarende indlæggelse med terapigrupper, selvhjælpsgrupper osv.
  • I Københavns Amt har vi et enestående tilbud fra Det Udgående Team (DUT), som er frivillige, tidligere alkoholikere, der kender problematikken på egen krop. DUT tilbyder at besøge patienter både under indlæggelse og ved hjemmebesøg, og de ledsager også til alkoholbehandling. Desuden er de gode til at visitere.

Ideelt set skal distriktssygeplejersken være den primære kontakt og kroppen i edderkoppespindet. Sygeplejen til Sulejma efter udskrivelsen skal være struktureret og forudsigelig, og der skal være et tilpasset aktivitetsniveau. Distriktssygeplejersken skal også koordinere samarbejdet med hjemmesygeplejen, den praktiserende læge og forvaltningen.

Desuden er der altid behov for supervision til netop hjemmesygeplejersken og hjemmehjælpen. 

EKSEMPEL PÅ EN UGEPLAN


Mandag: Hjemmehjælp til rengøring.

Tirsdag: Besøg af distriktssygeplejerske (samtale og medicinadministration).

Onsdag: Aktivitetscenter, gerne med motion.

Torsdag: Hjemmehjælp til tøjvask og indkøb.

Fredag: Distriktssygeplejerske (samtale og medicinadminIstration).

Weekend: Besøg af børn (de sociale myndigheder er på), aktiviteter findes flere steder i vores kommune (SIND-café, socialpsykiatriske tilbud, tilbud via kirken).

God idé med en ugeplan
For at sikre en struktureret og forudsigelig dagligdag vil det være en god idé at udarbejde en egentlig ugeplan for Sulejma.

Der bør desuden suppleres med hjemmesygepleje efter behov til de somatiske sygdomme samt med kvartalssamarbejdsmøder, hvor man kommer "hele vejen rundt" om Sulejmas situation. Vi mener, det er en specialopgave, som kan og bør varetages af en distriktssygeplejerske med psykiatrisk erfaring, videreuddannelse og interesse for alkoholiserede, psykiatriske patienter.

Man skal kunne rumme, at Sulejma falder i, og at man så må starte forfra igen og igen og igen. Det er vigtigt at bevare troen på, at det lykkes.

I distriktspsykiatrien er vi trænede i at arbejde tværfagligt både internt, eksternt og på tværs af forvaltningerne, hvilket også vil komme Sulejma til gode.

Annie Juhl-Nöisen og Hanne Frandsen er ansat i Distriktspsykiatrien PC Ballerup. 

BEHANDLINGSFORSLAG

Redaktionen har forelagt beretningen om Sulejma for tre sygeplejersker, som arbejder med behandling af alkoholmisbrugere. Læs deres behandlingsforslag:

Hun vil ikke hjælpes

Kan indlægges på røde papirer

Vi må ikke miste modet