Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2006 - 13

Download
Sygeplejersken_2006_13 - magasinforsiden

Fag

Hun vil ikke hjælpes

Opslidende. Sulejma er dybt alkoholiseret, har to brækkede arme og mærker på hele kroppen efter fald, hendes hjem er ubeskriveligt uhumsk. Men hun nægter at modtage hjælp til andet end bagateller.

Vi må ikke miste modet

Diskrepans. Det er en sygeplejerskeopgave at yde sygepleje til en patient med misbrugsproblemer. Men det gør noget ved os, når patienten er selvdestruktiv.

Vi vil så gerne høre din mening

Dialog. Dialogmøder med deltagelse af patienter og sygehuspersonale er et værdifuldt supplement til spørgeskemaundersøgelser af patienttilfredsheden. Møderne åbner mulighed for at få en meget bredere forståelse for, hvad patienterne oplever, og hvad de har behov for under deres ophold.

At leve med ondt i huden

Empowerment. Kvinder og mænd har vidt forskellig tilgang til livet som patient med længerevarende psoriasis, viser en mindre undersøgelse. Bl.a. derfor skal undervisning og vejledning til patienterne tilpasses individuelt.

Kompressionsdamer forebygger venøse bensår

Effektiv forebyggelse. Rudkøbing Kommune har uddannet to social- og sundhedsassistenter til "kompressionsdamer." Sammen med nye arbejdsgange sikrer de, at borgere med risiko for venøse bensår får og kan finde ud af at bruge de rette kompressionsstrømper. Livskvalitet og økonomi går nu op i en højere enhed.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Fokusér på hjemmesygeplejen

Oprustning. Hvis strukturreformens ambitioner skal lykkes, og opgaverne løses forsvarligt, må vi skabe et solidt fundament for en sammenhængende og kvalificeret pleje af borgere i eget hjem.

Tema: Plejehjemsskandalen

Fem påstande om ældreplejen

Fup eller fakta. Står det virkeligt så slemt til med ældreplejen, som det er er blevet fremstillet i denne forsommers debat? Og kan det passe, at forholdene kommer fuldstændig bag på politikerne? Vi har undersøgt fem af debattens mest sejlivede påstande og bedt forskere og fagfolk fra ældreplejen om at give deres vurdering.

Kontrolsyge skader ældreplejen

Ældreskandaler. Der er kommet alt for lidt ud af de senere års voldsomme debat om ældreplejen. Politikerne tror fejlagtigt, at mere kontrol er løsningen. Men den store udfordring er at gøre ældreplejen til en attraktiv arbejdsplads, mener ældreforskeren Karen Munk.

Intet at klage på

Ressourcer. De ældre på Bornholm har det godt. Så godt, at regionskommunen har overskredet budgettet.