Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

De flinke får stress

Problematisk perfektionisme. De er arbejdsomme og samvittighedsfulde. De tager forandringer uden at kny. De knokler af sted, selv om krop og psyke siger stop. Og de betaler prisen.

Sygeplejersken 2006 nr. 15, s. 8

Af:

Lotte Havemann, journalist

1506-08-01Foto: Søren Holm

To typer sygeplejersker er i særlig fare for at blive psykisk syge af arbejdsbetinget stress. De, der ikke kan sige fra, og de, der er meget ambitiøse og engagerede. Begge typer arbejder hårdt. Og begge er i fare for at overskride egne grænser for fysisk og psykisk formåen.

Stressforsker og ledende overlæge på Stressklinikken ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, Bo Netterstrøm, ser netop de to typer sygeplejersker i sin klinik.

"Der er hende fra flinkeskolen, der hele tiden prøver at følge med, selv om det egentlig er hende imod. Men hun arbejder inderligt på at være med og gøre sit bedste. Men hvis hun bliver hægtet af, kan hun ikke finde ud af at komme på igen," fortæller Bo Netterstrøm.

"Så er der den engagerede. Hun har store ambitioner og knokler løs for at leve op til en række forventninger. Men hvis hun føler, hun ikke lykkes, bliver hun skuffet og stresset."

Kirsten Holmboe, som er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Sygeplejeråds amtskreds i Århus, har i 10 år været ankermand for selvhjælpsgrupper for sygeplejersker med arbejdsbetinget stress.

Hun nikker genkendende til Bo Netterstrøms karakteristik. "Alle kan blive ramt, men en meget stor del af de sager, jeg har haft med at gøre, har handlet om meget arbejdsomme og samvittighedsfulde sygeplejersker," fortæller Kirsten Holmboe. Hun oplever at få flere og flere henvendelser fra meget belastede sygeplejersker.

Et stigende antal sygeplejersker ender også på førtidspension pga. psykiske lidelser. Kategorien dækker over sværere sindssygdomme og lettere sindslidelser, lige fra psykoser og depressioner til angsttilstande og udbrændthed.

I 2005 kom i alt 75 sygeplejersker på førtidspension pga. psykiske lidelser. Næsten en fordobling i forhold til 2001, hvor 41 sygeplejersker fik tildelt førtidspension, fordi de fik en psykisk lidelse.