Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lær at leve med omskiftelighed

Grundvilkår. Strømmen af forandringer i sundhedsvæsenet stopper ikke, så de ansatte må lære at leve med dem. Lederne skal dog blive bedre til at indføre nye ting, mener højtstående sundhedspolitiker, Johannes Flensted-Jensen (S).

Sygeplejersken 2006 nr. 15, s. 17

Af:

Lotte Havemann, journalist

Skyd en hvid pil efter drømmen om færre forandringer på arbejdspladsen. Omstillingerne vil fortsætte, selv om de koster nogle medarbejdere deres arbejdsliv.

"Jeg er enig i, at der foregår for meget," medgiver Johannes Flensted-Jensen (S), amtsborgmester i Århus Amt og formand for det udvalg, der beskæftiger sig med plan, struktur, kvalitet og service på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Han er klar over, at de mange forandringer, der sker i sundhedsvæsenet, er en belastning for medarbejderne. "Men jeg tror virkelig ikke, der er nogen vej udenom. Forandringer er et vilkår, som sundhedsvæsenet må lære at leve med," lyder meldingen fra ham.

Ifølge Johannes Flensted-Jensen er den helt store forklaring den enorme interesse for sundhedsvæsenet. Ikke blot fra regionspolitikere, som ham selv, men også fra folketingspolitikere.

Højst hvert andet år

På bordet hos de nye regioner ligger bl.a. følgende udviklingsprojekter:

Idéer fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed til at undgå utilsigtede hændelser. En kampagne om bløde værdier. Den elektroniske patientjournal.

"Hver for sig gode initiativer. Men for mange på én gang. Og hertil kommer så lidt mindre gode initiativer fra Folketinget, som - bom - bare skal være sådan og sådan," siger Johannes Flensted-Jensen.

Amtsborgmesteren fortæller, at man i Århus Amt tidligere havde en tommelfingerregel om, at man højst skulle indføre en større forandring hvert andet eller tredje år. Meget hyppigere kunne man ikke gøre det, for så nåede ændringen ikke at bundfælde sig, og man fik ikke personalet med.

"Men det tempo kan vi slet ikke holde nu. Og det er naturligvis belastende. Det er helt klart, at man hverken som leder eller medarbejder kan holde fokus på 20 forskellige ting på én gang."

Svage afdelingsledelser

Johannes Flensted-Jensen har desværre ikke opskriften på, hvordan sundhedsvæsenet helt undgår stress i forbindelse med den fortsatte omskiftelighed.

Men han mener, at en løsning på en del af problemet er at styrke ledelsen ude i systemet.

"Generelt mener jeg, at ledelserne på sygehusafdelingerne er alt for svage. Ikke som enkeltpersoner, men selve ledelsessystemet er for svagt. De fleste steder består ledelsen reelt af en administrerende overlæge og en sygeplejerske. Og vi snakker om virksomheder, som nogle steder omsætter for over 100 mio. kr. Det rimer slet ikke med de krav, der stilles til ledelse."

Johannes Flensted-Jensen er medlem af bestyrelsen og sundhedsudvalget i Danske Regioner (som afløser Amtsrådsforeningen). Han mener, at Danske Regioner skal styrke ledelserne ved at give dem nogle bedre redskaber, f.eks. ved at afdelingsledelserne får et mindre sekretariat med en planlægger.

Det mener han vil gøre ledelserne bedre til at indføre forandringer, fordi de vil få mere ledelseskraft og tid til at motivere medarbejderne.

"Hvis man indfører noget, som personalet ikke aner, hvad er, og i øvrigt synes er åndssvagt, er det jo dødfødt."

TEMA: STRESS

 ´

Stress kan være svært at undgå, men prøv med disse 10 råd.

Lær dine stress-symptomer at kende.

  1. Find ud af, hvad det er, der stresser dig - familie, arbejde, økonomi, krav til dig selv. Prøv at ændre på det.
  2. Prøv at lade være med at stresse over småting, som du alligevel glemmer snart.
  3. Lad være med at tage sorgerne på forskud. Det sker måske alligevel aldrig. 
  4. Accepter det uundgåelige. 
  5. Kompenser på andre områder. Hvis du har det dårligt på jobbet, sørg for at have det godt med vennerne og familien. Eller omvendt. 
  6. Tag imod omsorg. Det er godt at kunne læsse af.
  7. Vær realistisk, når du sætter dine mål. 
  8. Få kontrol over livet. Prøv at ændre det, der kan ændres, og accepter det, der ikke kan.
  9. Tænk positivt, og værdsæt de gode ting i livet.

Kilde: Overlæge, dr.med. Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus.