Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Pas på de 50-årige

Alder før stress. Sygeplejersker går typisk ned med stress, når de fylder 50-55 år. Men mange kunne reddes, hvis jobbet blev tilpasset deres alder.

Sygeplejersken 2006 nr. 15, s. 22

Af:

Lotte Havemann, journalist

1506-04-02Foto: Søren Holm

De to sygeplejersker, der optræder i dette tema om stress og psyke, er begge i halvtredserne. Den ene, Mette Kiær, kom godt nok tilbage på arbejdsmarkedet igen, men kunne også være endt på førtidspension som den anden, Jette Kirkegaard.

Alderen på de to er typisk for sygeplejersker, der bliver ramt af stress. Gen-

MEGET FRAVÆR SKYLDES STRESS

 ´

Arbejdsmiljøinstituttet AMI vurderer, at en tredjedel af det samlede sygefravær i Danmark skyldes forhold i arbejdsmiljøet, primært det psykiske. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er stress en medvirkende årsag til 50-60 pct. af EUs tabte arbejdsdage.

Kilde: AMI og WHO, omtalt på www.ftf.dk

FARESIGNALER

 ´

Hvordan viser stress sig? De vigtigste kendetegn er:

Fysiske kendetegn

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom som f.eks. psoriasis og sukkersyge.

Psykiske kendetegn

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat humør.
 • Adfærdsmæssige kendetegn
 • Søvnløshed
 • Uengageret
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som f.eks. kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær.

Disse kendetegn er symptomer på stress, men ses også, hvis man er syg af anden årsag. Det er vigtigt at lære sine stress-symptomer at kende for at kunne gøre noget ved sin stress.

Det vigtigste, man kan gøre for at nedsætte sin stress, er at få slappet af indimellem og få sovet ordentligt om natten. Kroppen har brug for at opbygge ny energi til erstatning for den, vi brugte, da vi var stressede. Blot 10 minutters pause nogle gange om dagen, hvor man tænker på noget andet og slapper af, øger vores modstandskraft over for stressens skadelige virkninger væsentligt.

Det er vigtigt at huske, at kortvarig stress kan virke stimulerende og udviklende, mens stress i mere end nogle få timer kan gøre os syge.

Kilde: Overlæge, dr.med. Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Hillerød Sygehus.

Side 23

nemsnitsalderen for klienterne på Stressklinikken ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus er 50 år. Sygeplejersker, der henvender sig her, har ofte en lang karriere bag sig og har klaret sig godt.

Men som de bliver ældre, begynder ting at mislykkes for dem på arbejdet. Når vi kommer lidt op i årene, bliver vores kapacitet nemlig lidt dårligere. Vi bliver mindre fleksible, og vi kan ikke klare så meget, som da vi var 35.

"Det glemmer man, for man føler sig jo ikke gammel. Så man knokler på, som man altid har gjort. Og der kan det knibe med at overkomme det, man har sat sig for," siger stressforsker og ledende overlæge på Stressklinikken Bo Netterstrøm.

Justér job efter alder

Han mener, at vi bør gøre op med tanken om, at alle medarbejdere skal behandles ens.

"Basissygeplejersker på f.eks. en medicinsk afdeling har de samme arbejdsvilkår, hvad enten de er 35 eller 55 år. De skal tage det samme antal nattevagter og akutte patienter. Og det er en af grundene til, at de ældre sygeplejersker forlader arbejdet og går på efterløn eller finder et arbejde i en almen praksis."

De sygeplejersker, Bo Netterstrøm er i kontakt med på Stressklinikkener ofte henvist fra arbejdsgiveren, som gerne vil beholde den medarbejder, der er gået ned med flaget. Arbejdsgiveren kan også spare penge ved at få medarbejderen igen frem for at skulle ansætte en ny.

Men Bo Netterstrøm siger:
"Mange arbejdsgivere er meget villige til at betale 10.000-15.000 kr. for et forløb hos en psykolog eller her på Stressklinikken for at få medarbejderen tilbage. Men - og det gælder især de offentlige arbejdsgivere - når det kommer til at lave noget om på arbejdspladsen for at få medarbejderen igen, så er villigheden knap så stor."