Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2006 - 17

Download
Sygeplejersken_2006_17 - magasinforsiden

Tema om behandling i Cyberspace

Plug-in til fremtiden

Sundheds-it. Sundhedsydelser og behandling i cyberspace er lige om hjørnet. Allerede nu er det muligt at foretage fjernovervågning af hjerterytmen hos patienter med pacemaker, hjemmeindlæggelse af patienter, der modtager lægekonsultationer via et videokonference-system, interaktive operationsstuer og sensorovervågning af ældre borgere, der bliver boende i eget hjem og meget, meget mere. Fagfolk spår, at den såkaldte Pervasive Healthcare i løbet af få år vil revolutionere sundhedsvæsenet.

Overvågning letter arbejdsgangen

Større overblik. På Horsens Sygehus hjælper chips og interaktive mobiltelefoner med at lokalisere personalet. Frem for at ringe eller løbe rundt på gangene kan man spore personalet via skærme på operationsgangen og sende dem en besked. Resultatet er bedre overblik og reduktion i antallet af unødige opkald og skridt.

Konsultation hjemme i sofaen

Videokonsultation. At modtage behandling, gå til konsultation og kontroltjek behøver ikke indebære et besøg på et hospital eller hos den praktiserende læge. Et forskningsprojekt i Århus Amt har nemlig eksperimenteret med behandling af diabetiske fodsår i hjemmet, og projektet var en succes hos både det sundhedsfaglige personale og patienterne.

Forelsket i it-muligheder

Missionær. "Tendensen i tiden er med os. Hvis vi ikke vil fremstå som en forstokket faggruppe, så er vi nødt til at hoppe på vognen og selv blive trend-sættere," siger ph.d.-stipendiat og sygeplejerske Jane Clemensen om Pervasive Healthcare (PHC) i det danske sundhedsvæsen.

Tema: Sundhedsfremme og forebyggelse

Hvis vi skal blive sundere, skal vi bruge flere penge

Lettelse. Hvis kommunerne skal hjælpe danskerne med at blive mere sunde, koster det penge. "Hvis regeringen mener noget med de mange skåltaler om forebyggelse, især den borgerrettede, så er det nu, den skal sætte penge bag ordene," siger en sundhedsprofessor. Men de netop overståede økonomiforhandlinger lægger ikke op til forbedringer i 2007, lyder det fra kommunerne.

Overvægtige børn taber sig på kontrakt

Mønsterbrud. Høj motivation er et krav for at få en plads i Sundhedsskolen for Overvægtige Børn i Rødekro Kommune. Målet er at give børnene højere livskvalitet og at minimere potentielle tunge byrder for fremtidens sundhedssystem.

Mål dit blodtryk og få styr på kosten

Initiativ. Gladsaxe Kommune er i fuld gang med at etablere et forebyggelsescenter, som skal give sundere borgere. Kommunens sygeplejersker bliver centrale i projektet.

Færre indlæggelser og mere livskvalitet

Sundere liv. Sundhedscenter Østerbro forsøger at holde KOL-patienter og diabetikere ude af sygehusene ved at lære dem at mestre deres sygdom og leve sundt. De foreløbige resultater er entydigt positive.

I HVERT NUMMER

Baggrund

Folkesundhed for flygtninge

Privat initiativ. I Nakskov er hver tiende indbygger flygtning eller indvandrer. Hjemmesygeplejerske Hanne Foersom har oplevet, hvordan de mest belastede flygtninge føler sig fortabte i sundhedsvæsnet og har brug for et særligt tilbud. Derfor oprettede hun for to år siden landets eneste private sygeplejeklinik for flygtninge og indvandrere.

Kliniske vejledninger renser arbejdsgangene

Storvask. Kliniske vejledninger i accelererede operationsforløb gavner ikke blot patienterne, men er med til at tydeliggøre arbejdsgange og opgavefordeling mellem læger, sygeplejersker og andre faggrupper. Enhed for Perioperativ Sygepleje kan foreløbig tilbyde kliniske vejledninger for otte kirurgiske områder.

Fag

Mål temperaturen på panden

Præcision. Undersøgelse viser, at både øre- og pandetermometre er gode at bruge til de daglige noninvasive temperaturmålinger, men at pandescanneren måler værdier, som ligger tættere på rektaltemperaturen end øretermometeret.

Faglig information

Fra koøje til digitalt koøje

Interaktivitet. Fremtidens operationsstue er digitalt overvåget, så kapaciteten på operationsstuen kan udnyttes effektivt. Personalet er glade for, at den nye teknologi bliver indført på Horsens Sygehus.