Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Netværk forebygger stress

Ro på. Sønderjyske sygeplejersker er muligvis mindre stressede op til de strukturændringer, der træder i kraft ved årsskiftet. Deres tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har nemlig arbejdet sammen i netværksgrupper det sidste halvandet år.

Sygeplejersken 2006 nr. 22, s. 28-29

Af:

Lotte Havemann, journalist

2206-26-01b
Arkivfoto: Søren Holm

Hvem bliver min leder? Skal jeg fysisk skifte arbejdssted? Kommer jeg til at svinge med mine nye kolleger? Hvordan bliver dækningen af aften-/nattevagterne?

Sygeplejersker landet over tumler med mange spørgsmål om, hvordan deres arbejdsklima mon bliver, når strukturreformen træder i kraft om få måneder.

Men i Sønderjylland bekymrer sygeplejerskerne sig måske en smule mindre end sygeplejersker i andre landsdele. De sidste ca. 18 måneder har deres tillids- og sikkerhedsrepræsentanter nemlig været samlet i netværksgrupper og fundet fælles fodslag i forhold til ændringerne.

Sidste år tog Dansk Sygeplejeråds amtskreds i Sønderjylland initiativ til, at der blev nedsat fire netværksgrupper af sygeplejerskers tillids- og sikkerhedsrepræsentanter - en for hver ny storkommune i amtskredsen. De tillidsvalgte har herigennem løbende holdt deres respektive sygeplejerskegrupper orienteret. Samme tiltag er gjort på sygehusene og i psykiatrien

Hjemmesygeplejerske Malene Sørensen er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Sydals Kommune. Hun var med til at starte den ene af netværksgrupperne op. Hendes gruppe omfatter sygeplejerskerne i de syv kommuner, der ved årsskiftet bliver lagt sammen til Ny Sønderborg.

"Netværket har været med til at skabe ro hos sygeplejerskerne og gøre deres tillidsfolk synlige ude på arbejdspladserne. Når vi er velinformerede, bliver kollegerne det også. De bliver godt klædt på til forandringerne og kommer til at føle et medansvar for deres kommende arbejdsplads," fortæller Malene Sørensen.

Sønderjyllands amtskreds gav hver netværksgruppe 30.000 kr. Penge, som skulle bruges til en aktivitet eller arrangement, der skulle kunne samle sygeplejerskerne. Malene Sørensens gruppe valgte at bruge pengene på et arrangement med orienteringsløb med teambuilding på tværs af de nye distrikter, efterfulgt af et foredrag om at bryde vanens magt, og hvilken betydning vaner har for dannelsen af nye kulturer på arbejdspladsen. 87 ud af de 140 sygeplejersker deltog. Heriblandt også ledende sygeplejersker.

"Det har været en stor fordel, at vi har mødtes med dem, der måske bliver vores nære kolleger fremover. Vi har kunnet tale om, hvad vi som hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og visitatorer skal arbejde med i fremtiden. Det betyder bl.a., at vi har et fælles ståsted og kan tale med én stemme til ledelsen."