Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tag hånd om de stressede

Råd. Hvad stiller man op, hvis stress rammer en kollega eller en medarbejder? Sygeplejerske Hanne Mikkelsen, der selv har været sygemeldt to gange på grund af stress, giver sine bud på, hvordan en god leder og kollega kan håndtere situationen.

Sygeplejersken 2006 nr. 22, s. 26-27

Af:

Lotte Havemann, journalist

2206-27-01

Sygeplejerske Hanne Mikkelsen bliver måske opfattet som et brokkehoved. Men når hun igen og igen peger på dårlige forhold for sygeplejersker og patienter, er det for at forebygge stress på afdelingen. Selv har hun været sygemeldt pga.stress to gange. Foto: Alex Tran

Hanne Mikkelsen kan ikke tie stille, hvis hun oplever problemer på sin arbejdsplads. Hun går fluks til både leder og kolleger, hvis hun har noget på hjerte. Derfor bliver hun måske opfattet som et brokkehoved. I hendes optik er målet dog at gøre arbejdspladsen til et bedre sted at være. Både for patienter og for personale.

Så selv om hun har været sygemeldt i to omgange pga. psykisk overbelastning på arbejdet, bliver hun ved med at pege på afdelingens ømme punkter. Både før og under sine sygdomsperioder har den 51-årige sygeplejerske følt sig svigtet af sine kolleger og sin ledelse. Tavshed har været et af de store minusser.

Hun har nogle konkrete forslag til, hvordan kolleger og ledelse kan gøre tingene nemmere for en medarbejder, der er ved at blive syg af stress, er blevet sygemeldt eller er kommet tilbage efter en sygemelding.

Den gode ledelse:

  • Forsvarer sit personale mod beslutninger ovenfra, som de ikke er forberedt på eller i stand til at varetage.

  • Har øje for hændelser, der kan virke stressende på en ansat, og sikrer sig, at vedkommende er o.k.

  • Modtager frustrerede medarbejdere med åbent sind. Yder omsorg og tilbyder hjælp og løsningsforslag. Følger op på aftaler indgået med medarbejderne.

  • Forholder sig til, at stress og udbrændthed ikke er noget særsyn mere. Og ser i øjnene, at det også kan ramme hendes afdeling.

Den gode kollega:

  • Sender en hilsen til den sygemeldte kollega. Giver udtryk for, at de godt kan klare sig på arbejdet uden den sygemeldte, og at vedkommende bare skal koncentrere sig om at få det bedre.

  • Møder den raskmeldte kollega med omsorg og bekymring. "Klarer du den?" "Hvis du får brug for hjælp, så er jeg her." Orker at trøste.

  • Melder ud, hvis han eller hun ikke har overskud til eller ønsker at involvere sig i den raskmeldte kollegas problemer. F.eks.: "Jeg ved godt, at du måske har brug for at tale om din situation, men jeg kan ikke rumme den, da jeg selv er meget presset."

  • Tør bryde tavsheden.

Efter sine sygemeldinger på hhv. 3½ og 1 måned kunne Hanne Mikkelsen, der har været sygeplejerske i 30 år, genkende sine gamle symptomer hos flere af kollegerne på kræftafdelingen KU på Sygehus Fyn Svendborg.

"Vi havde hidtil kun passet voksne patienter, men så blev vi - med fire ugers varsel - pålagt også at pleje børn. En opgave, vi ikke havde ønsket, da vi ikke er uddannet til den," fortæller Hanne Mikkelsen.

Hun gik til sin afdelingssygeplejerske og opfordrede hende til at "passe på sine piger." Det var ikke første gang, hun havde luftet sin bekymring over for sin nærmeste leder. "Jeg tror, hun var lidt træt af mig," siger Hanne Mikkelsen, der genkalder reaktionen fra afdelingssygeplejersken: "Hun sagde til mig, at jeg skulle tænke positivt og ikke bekymre mig om ting, jeg ikke havde indflydelse på."

Opfordringen svarer til to gængse råd om forebyggelse af stress, nemlig, at man skal tænke positivt og acceptere det uundgåelige, så havde afdelingssygeplejersken ikke ret? Det mener Hanne Mikkelsen ikke. "Jeg svarede, at jeg ikke kunne være ligeglad, når det gik ud over pleje og patienter og over mine kollegers trivsel," fortæller hun.

Afdelingssygeplejersken vidste tilsyneladende ikke besked om, at afdelingen skulle modtage børn, før de ansatte gjorde. Men det mener Hanne Mikkelsen ikke er nogen undskyldning.

"Jeg synes, hun burde have sagt fra. Hun skulle have afvist opgaven med det argument, at hendes personale hverken var uddannet eller forberedt," lyder det fra den åbenmundede sygeplejerske.

Afdelingssygeplejersken har ikke ønsket at udtale sig om kritikken til Sygeplejersken.

Tavshed fra kollegerne

I de lange perioder, Hanne Mikkelsen har været sygemeldt, hørte hun ikke fra sine kolleger. "Jeg tror ikke, det har været af ond vilje. Kollegerne har nok at gøre med at få deres egen hverdag til at hænge sammen. Men det kunne have været rart at høre, at det var o.k., jeg var syg. F.eks. et lille kort med to ord om, at "vi klarer os fint uden din hjælp. Pas nu godt på dig selv.""

"Meget hurtigt føler man sig glemt. Og man har nok endnu mere brug for et klap, end hvis man har brækket en arm. "Det er ikke første gang, Hanne Mikkelsen går ud i offentligheden med kritik af sygeplejerskernes arbejdsvilkår. Tidligere på året var hun med til at sætte fokus på området i Fyns Amts Avis. Hun er godt klar over, at hun ikke er populær alle steder, når hun nu står frem i Sygeplejersken.

Men hun siger: "Jeg har ingen intention om at hænge nogen ud offentligt. Jeg vil bare gerne pege på, hvor vigtigt det er, at vi kolleger passer på hinanden, og at ledelsen tager ansvar for, at personalet ikke bliver syge af stress. Måske kan jeg være med til at forebygge, at andre kommer ud for det samme."