Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

To danske sygeplejersker hjælper sårede i Gaza

Katastrofehjælp. Røde Kors har udsendt to erfarne sygeplejersker, der arbejder i døgndrift på Shifa-hospitalet i Gaza.

Sygeplejersken 2009 nr. 2, s. 7

Af:

Britta Sommer, journalist

Til daglig er Jørgen Venøe Poulsen sygeplejerske på operationsafdelingen på Svendborg Sygehus, men i øjeblikket arbejder den erfarne intensivsygeplejerske som en del af det krigskirurgiske team, der behandler de sværest tilskadekomne på Shifa-hospitalet i Gaza. Jørgen Venøe Poulsen har sluttet sig til sygeplejersken Alice Nielsen, der til daglig er intensivsygeplejerske på Aalborg Sygehus og ankom til Gaza i begyndelsen af januar kort efter, at det israelske angreb begyndte.

Alice Nielsen fortæller via Dansk Røde Kors, at situationen i Gaza er meget kritisk, fordi der hele tiden kommer nye sårede ind på hospitalet, og personalet må derfor arbejde i døgndrift. Hun roser samtidig de palæstinensiske kolleger for deres effektivitet.

"Vi er imponerede over, hvor effektive og professionelle de er. Selv om situationen er kaotisk med nye sårede hele tiden, får vi dem på operationsbordet inden for 20 minutter. Mange har læsioner i maveregionen eller hovedet - og i mange tilfælde er vi også nødt til at udføre amputationer," fortæller Alice Nielsen.

Røde Kors' lægehold i Gaza fortæller, at der er så mange sårede, at de ofte er nødt til at operere på flere patienter samtidigt i den samme operationsstue, fordi hospitalerne i øjeblikket er overfyldt med patienter. En del af de sårede når aldrig ind på hospitalerne, fordi ambulancerne er forhindrede i at nå frem på grund af krigshandlingerne.

Jørgen Venøe Poulsen og Alice Nielsen er nogle af Røde Kors' mest erfarne sygeplejersker med talrige missioner bag sig til verdens katastrofeområder.

STILFÆRDIG SYGEPLEJERSKE MED STOR GENNEMSLAGSKRAFT

"Man kommer nemt til at føle, at ordene ikke slår til, når man som journalist eller øjenvidne skal beskrive situationen i Gaza. I de seneste dage har jeg tænkt en del på den danske operationssygeplejerske, der i TV Avisen fortalte om sit arbejde på et hospital i Gaza."

Sådan skrev forfatteren Thomas Harder i en tv-anmeldelse i Politiken.

Sygeplejerske Alice Nielsens øjenvidneberetning fra Gaza var tophistorie i TV Avisen onsdag den 7. januar. Ifølge tv-anmeldelsen havde den stilfærdige sygeplejerske fra Aalborg stor gennemslagskraft, netop fordi hun beskrev situationen ud fra sine faglige forudsætninger som sygeplejerske.

"Der var ikke tale om krukket underspil, men om et tydeligvis meget kompetent og erfarent menneske, som beskrev sine iagttagelser i sit eget klare og saglige sprog. Hendes hospital modtog flere hundrede sårede om dagen, så der var "travlt ved modtagelsen", og mange patienter måtte ligge på gulvet, for der var "selvfølgelig overbelægning". Personalet var "meget trætte" og sov på hospitalet, for det var "vældig kompliceret" at komme frem og tilbage mellem hospitalet og deres hjem," hedder det bl.a. i Politikens tv-anmeldelse.