Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Resumé af international forskning

Sygeplejersken 2010 nr. 10, s. 43

Af:

Evy Ravn, fagredaktør, faglig sygeplejeleder

Faktorer af betydning for lav fødeindtagelse hos mennesker med demenslidelse

Lin L-C, Watson R, Wu S-C. What is associated with low food intake in older people with dementia" J Clin Nurs 2010;19:53-9.

Formål: At bestemme risikofaktorer i forhold til lav fødeindtagelse hos ældre mennesker med demenslidelse, som opholder sig på institution.

Metode: Systematisk observationsstudie af 477 beboere med verificeret demens. Observationerne blev foretaget af trænede observatører, der benyttede systematiske observationsskemaer til rapportering. Der blev benyttet validerede skemaer. Disse blev opgjort statistisk.

Resultater: Omkring 30 pct. af beboerne havde lav fødeindtagelse. Forekomst af spiseproblemer, mangelfuld assistance ved måltiderne, afhængighed af hjælp, få besøg fra familien, at være kvinde og ældre var de seks variable, der var uafhængigt forbundet med lav fødeindtagelse.

Bemærkning: Selv at kunne varetage funktionerne ved måltiderne tyder således på at spille en central rolle, hvis ældre dementes underernæring skal forebygges. På plejehjemmet Sølund i København har man demonstreret, at indsættelse af måltidspiloter til aftensmåltider kan forebygge, at underernæring udvikles yderligere hos allerede underernærede beboere. Der foreligger en rapport fra studiet, som kan rekvireres fra Sølund.

Af Preben Ulrich Pedersen, sygeplejerske, lektor, ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab.